Partner.al kërkon një Graphic Designer në Tiranë, për një revistë të re me fokus ekonomik.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

  • Ideimi dhe dizenjimi i pamjes grafike të revistës;
  • Të bashkëpunojë me ekipin e gazetarëve dhe departamentet e tjerë për të siguruar ekselencë në design;
  • Të respektojë afatet kohore të përcaktuara;
  • Realizim projektesh dhe detyrash grafike.

Kualifikimet/Kërkesat:

  • Diplomë Universitare;
  • Eksperienca të mëparshme në Graphic Design;
  • Njohuri të mira mbi programin InDesign;
  • Njohuri të mira në gjuhën Angleze përbën avantazh;
  • Aftësi të mira në menaxhimin e kohës;
  • Njohuri httml dhe WordPress përbëjnë avantazh.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-in në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment