Specialist/e Booking

Partner.al kërkon një Specialist/e Booking në Tiranë, për një kompani të sukesseshme që operon në fushën e Booking.

 Kualifikimet/Kërkesat:

  •  Arsim i lartë;
  • Njohje shumë e mirë e gjuhës italiane dhe angleze;
  • Disponibilitet full time;
  • Aftësi shumë të mira komunikuese;
  • Përbëjnë avantazh persona të cilët kanë eksperiencë në fushën e turizmit.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar
CV-in në adresën e mëposhtme:
rekrutime@partner.al
Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga
Partner.al.

Add Comment