Partner.al kërkon një Magazinier në Fier për një kompani të sukesseshme distribucioni e cila operon në treg prej 15 vitesh.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Përgjegjegjës për hyrjen dhe daljen e mallrave, iventarizimin sipas dokumentacionit të ardhur nga destinacione të ndryshme;
 • Kontrollon sasinë dhe cilësinë e të gjitha produkteve që hyjnë dhe dalin nga magazina;
 • Përgjegjës për plotësimin e dokumentacionit të magazinës (fletë-hyrje, fletë-dalje, proces-verbalet, iventarin);
 • Përgjegjës për hedhjen e të gjithë dokumentacionit të nevojshëm në sistemin financiar;
 • Përgjegjës për përgatitjen dhe kontrollin e të gjitha dërgesave dalëse (porositë për klientët);
 • Ben sistemtikisht iventare për të gjithë sektorët e magazinës (iventar ditor, javor, mujor);
 • Raporton sipas kërkesës dhe standarteve të raportimit.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Arsim i Mesëm ose i Lartë.
 • Përvojë e mëparshme jo më pak se 1 vit në pozicione të ngjashme;
 • Njohuri të mira të programit financiar “Alfa Business”;
 • Të jetë person i shkathët, i motivuar;
 • Aftësi shumë të mira organizative;

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-in në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment