Partner.al kërkon një Inxhinier Mekanik-Elektrike në Tiranë, për një kompani të suksesshme konstruksioni.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Do të jetë pjesë e grupit të projektimit në projektet të ndryshme
 • Ka marrëdhënie të drejtëpërdrejtë me klientët
 • Kupton dhe skicon shumë mirë skica në dobi të klientëve
 • Si dhe detyra të tjera që do i caktohen.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Diplomë e Fakultetit, Dega Inxhinieri Elektrike ose Mekanike
 • Eksperiencë pune jo më pak se 2 vjet.
 • Njohuri shumë të mira të Autocad dhe Microsoft Office.
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (gjuhe të tjera përbëjnë avantazh).
 • Të jetë i komunikueshëm, të ketë aftësi të mira drejtuese menaxheriale, teknike dhe të punojë në grup.
 • Të jetë i aftë të menaxhojë disa procese njëkohësisht.
 • Leje drejtimi të automjetit.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-in në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment