Partner.al kërkon një Menaxher Rajonal Shitjesh për Ballkanin, për një kompani të suksesshme të tregëtimit të artikujve të letrës dhe kartonit. E cila operon në Kosovë, Greqi, Maqedoni, Mal i Zi etj.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

Kërkon dhe synon klientë të rinj, inicion planet e veprimit për t’u siguruar mundësi të reja për kompaninë

 • Është përgjegjës për zhvillimin dhe kryerjen e aktiviteteve të shitjes në tregun e tij të caktuar;
 • Përcakton kërkesat e biznesit të klientit dhe nëse produktet që konsiderohen janë të përshtatshme;
 • Mirëmban të dhëna të sakta për të gjitha raportimet, shitjet dhe raportet e aktivitetit të paraqitura nga mbikëqyrësi i tij;
 • Mirëmban njohuri të hollësishme për produktet ose shërbimet e kompanisë;
 • Përgatit përmbledhje/prezantime të nevojshme për vlerësimin pjesor/të plotë të Propozimit. Përdor mjete të njohura pune si p.sh. MS Project, Excel, PowerPoint etj;
 • Përmbush detyra të reja të caktuara nga kompania në kuadër të arritjes së misionit dhe qëllimit të saj.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë kryer studimet e larta ( preferohen ato pasuniversitare gjithashtu) në degët e Menaxhim Biznesi;
 • Të ketë të paktën 3-5 vjet eksperiencë pune në profilin e studimeve të larta të kryera, dhe jo më pak se 3 vjet I angazhuar në shitje;
 • Njohje të shkëlqyer të gjuhës angleze;
 • Çertifikime në fushën e Menaxhimit përbën avantazh;
 • Njohje të mirë të gjuhes serbe/greke përbën avantazh;
 •  Aftësi prezantuese;
 • Aftësi komunikimi me shkrim dhe me gojë;
 • Aftësi në përdorimin e mjeteve si MS Project, MS Visio, MS Excel,Finance 5;
 • I orientuar ndaj zbatimit të afateve, aftësi koordinuese dhe komunikim të mirë në grup.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-in në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment