Partner.al kërkon një Magazinier në Tiranë për një kompani të sukesseshme distribucioni e cila operon në treg prej 15 vitesh.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Përgjegjegjës për hyrjen dhe daljen e mallrave, inventarizimin sipas dokumentacionit të ardhur nga destinacione të ndryshme;
 • Kontrollon sasinë dhe cilësinë e të gjitha produkteve që hyjnë dhe dalin nga magazina;
 • Përgjegjës për plotësimin e dokumentacionit të magazinës (fletë-hyrje, fletë-dalje, proces-verbalet, inventarin);
 • Përgjegjës për hedhjen e të gjithë dokumentacionit të nevojshëm në sistemin financiar;
 • Përgjegjës për përgatitjen dhe kontrollin e të gjitha dërgesave dalëse (porositë për klientët);
 • Bën sistematikisht inventare për të gjithë sektorët e magazinës (inventar ditor, javor, mujor);
 • Raporton sipas kërkesës dhe standarteve të raportimit.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Arsim i Mesëm ose i Lartë;
 • Mbi dy vite eksperiencë, eksperienca në distribucion përbën avantazh;
 • Njohuri të mira të programit financiar “Alfa Business”;
 • Të jetë person i shkathët, i motivuar, autoritar, i komunikueshëm;
 • Aftësi shumë të mira organizative.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment