Partner.al kërkon një Menaxher Eksportesh për Rajonin, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e tregëtisë në Shqipëri dhe në rajon.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Kërkimi i klientëve të rinj për kompaninë dhe finalizim i marrëveshjeve të reja;
 • Përgjegjësi mbi shitjen në tregun rajonal;
 • Përcakton kërkesat e biznesit të klientit dhe nëse produktet që konsiderohen janë të përshtatshme;
 • Mirëmban të dhëna të sakta për të gjitha raportimet, shitjet dhe raportet e aktivitetit të paraqitura nga mbikëqyrësi i tij;
 • Të mësojë në mënyrë ekselente produktet e kompanisë dhe mënyrën e prezantimit të tyre;
 • Përgatit raporte mbi shitjen për të vlerësuar performancën.
 • Përmbush detyra të caktuara nga kompania për të rritur performancën e shitjeve.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë kryer studimet e larta në degët e Menaxhim Biznesi;
 • Të ketë të paktën 3-5 vjet eksperiencë në shitje;
 • Njohje të shkëlqyer të gjuhës angleze;
 • Çertifikime në fushën e Menaxhimit përbën avantazh;
 • Njohje të mirë të gjuheve Ballkanike përbën avantazh;
 •  Aftësi prezantuese;
 • Aftësi komunikimi;
 • Njohës shumë i mirë paketën Office;
 • Njohje të mira të programeve MS Project, MS Visio, MS Excel,Finance 5;
 • Zbaton Afatet;
 • Aftësi koordinuese dhe komunikim të mirë në grup.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment