Partner.al kërkon një Inxhinier Mekanik në Tiranë, për një kompani të suksesshme konstruksioni.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Do të jetë pjesë e grupit të projektimit në projektet të ndryshme;
 • Ka marrëdhënie të drejtëpërdrejtë me klientët;
 • Kupton dhe skicon shumë mirë skica në dobi të klientëve;
 • Si dhe detyra të tjera që do t’i caktohen.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Diplomë e Fakultetit, Dega Inxhinieri Mekanike;
 • Eksperienca të mëparshme përbëjnë avantazh;
 • Njohuri shumë të mira të Autocad dhe Microsoft Office;
 • Njohuri në programet 3D Max dhe Solid Works përbëjnë avantazh;
 • Njohuri të gjuhës angleze dhe italiane përbëjnë avantazh;
 • Të jetë i komunikueshëm, të ketë aftësi të mira menaxheriale, teknike dhe të punojë në grup;
 • Të jetë i aftë të menaxhojë disa procese njëkohësisht;
 • Leje drejtimi të automjetit.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-in në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment