Partner.al kërkon një Operator/e Finance në Korçë, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e produkteve të pastrimit profesional.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Regjistrim i faturave të blerjes dhe shites, rakordimi me qëndrat e të ardhurave;
 • Regjistrim i arkës;
 • Njeh klientet dhe ka informacion mbi porositë;
 • Sistemim dokumentacioni;
 • Detyra të tjera sipas rastit;
 • Qëndrim në showroom dhe sistemimin e tij;
 • Hedhja e shpenzimeve, arkës,fletë hyrje, fletë dalje.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë mbaruar studimet universitare për Financë Kontabilitet;
 • Të ketë minimumi 2 vjet eksperiencë pune;
 • Të zotërojë programin Bilanc;
 • Njohuri të mira të paketës Microsoft Office, Excel;
 • Të ketë fleksibilitet të lartë në administrimin e ngarkesës në punë
 • Aftësi të mira komunikimi;
 • Të ketë aftësi shumë të mira ndërpersonale.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment