Partner.al në kuadër të zgjerimit të aktivitetit të tij është duke kërkuar për kandidatë të përshtatshëm për pozicionin HR Specialist.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Skanim i CV-ve të ardhura në adresë të Partner.al;
 • Menaxhim i procesit të grumbullimit dhe seleksionimit të CV-ve;
 • Hartimi i Profilit të Kandidatit;
 • Mbledhja e referencave për kandidatët potencialë;
 • Rekomandimi i kandidatëve dhe hartim i raporteve të vlerësimit për kandidatët potencialë;
 • Zhvillimi i intervistave me kandidatët që përmbushin kriteret;
 • Menaxhimi i axhendës së intervistave;
 • Koordinimi i intervistave të kandidatëve potencial me klientin;
 • Procesi follow up dhe marrja e feedback;
 • Mirëmbajtja e marrëdhënieve me klientët dhe kandidatët;
 • Menaxhimi i databazës së punësimit;
 • Hartimi dhe postimi i njoftimeve të punës;
 • Përdorja e metodave bashkohore në zhvillimin e procesit Hunting;
 • Si dhe detyra të tjera që do t’i ngarkohen nga eprorët.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë mbaruar studimet e larta për Psikologji;
 • Diplomë Master në fushën e Burimeve Njerëzore përbën avantazh;
 • Të ketë të paktën një vit eksperiencë në fushën e Burimeve Njerëzore;
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze;
 • Të dijë të përdorë në mënyrë të shkëlqyer Paketën Office;
 • Aftësi të mira manaxheriale, koordinuese, organizuese dhe planifikuese;
 • Kërkohen indidvid energjik dhe të vemotivuar;
 • Kërkohet fleksibilitet.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment