Partner.al në kuadër të zgjerimit të aktivitetit të tij është duke kërkuar për kandidatë të përshtatshëm për pozicionin Sales & Account Manager.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Menaxhim i portofolit të klientëve;
 • Kontaktim me klientët e rinj, dhe zgjerim i portofolit të klientëve;
 • Mbyllja e marrëveshjeve me klientët;
 • Koleksionim i borxhit;
 • Ndërtim i strategjive të shitjes;
 • Dërgim i ofertave te klientët;
 • Negocimi me klientët;
 • Si dhe detyra të tjera që do t’i ngarkohen nga eprorët.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë mbaruar studimet Bachelor;
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze;
 • Të dijë të përdorë në mënyrë të shkëlqyer Paketën Office;
 • Aftësi të mira manaxheriale, koordinuese, organizuese dhe planifikuese;
 • Kërkohen indidvid energjik dhe të vemotivuar;
 • Kërkohet fleksibilitet;
 • Patentë e klasit B.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment