Partner.al kërkon një Key Account në Tirane, për një kompani të suksesshme distribucioni qe operone ne prodhimin e produkteve ushqimore.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 •  Planifikon , drejton, organizon dhe kontrollon aktivitet e shitjes;
 • Përgjegjës për zhvillimin dhe ruajtjen e marrdhënieve me njësitë key account;
 • Negocion kushtet e kontratave dhe është përgjegjës për implementimin e tyre.
 • Negoicion për shtimin e gamës së produkteve dhe krijimin e pikave të dyta të shitjeve në çdo njësi key account;
 • Përgjegjës për planifikimin, organizimimin dhe koordinimin e aktiviteteve marketing në njësitë key acoount;
 • Përgjegjës për implementimin e standarteve Merchandising në të gjitha njësitë Key Account;
 • Mban kontakte të vazhdueshme me klinetët për kërkesat e tyre;
 • Kontribon me informacion për përcaktimin e politikës së çmimeve për produktet në bashkëpunim me Drejtorin e Shitjeve;
 • Njohje shumë e mirë e tregut dhe studim i konkurrencës;
 • Raporton sipas kërkesës dhe standarteve të raportimit;
 • Detyra te tjera qe mund ti ngarkohen nga Drejtori i Shitjeve.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë përfunduar studimet e larta (Fakulteti Ekonomik) ;
 • Aftësi të mira organzitave dhe negociuese;
 • Njohuri të programeve financiare;
 • Njohuri të mira të përdorimit të paketës office;
 • Mbi 3 vite eksperiencë pune të ngjashme ( preferohet në industrinë e FMCG);
 • Te kete kualifikim te përshtatshëm me pozicionin ;
 • Te jetë i/e gatshëm për të punuar jashtë orarit, nëse do të jetë e nevojshme;
 • Te bashkepunoje me stafin per te gjitha detyrat ;
 • Te jetë i/e etik-e në marëdhënie me kolegët

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Vendosni Subjec per vendin vakant qe do te aplikoni. Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment