Partner.al kërkon një Web Designer & Social Media Manager në Tirane, për një kompani qe operon ne fushen e retail.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Ideon, dizenjon dhe zhvillon materiale dhe elemente grafike qe perbejne design-in e kompanise dhe produkteve te shportes tone;
 • Bashkepunon ngushte me Dep. e Marketing per zhvillimin e katalogut te produkteve te shportes;
 • Bashkepunon ne mirembajtjen e faqes se Web-it dhe materialeve gafike ne te;
 • Respekton deadline-t dhe afatet e detyrave qe i percaktohen;
 • Menaxhon dhe miremban median sociale.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Diplome universitare ne Shkencat Kompjuterike;
 • Te kete njohuri mbi programet Adobe (Photoshop, Ilustrator, Adobe, In Designe)
 • Te kete aftesi kreative per dhenien e ideve dhe zgjidhjeve te reja;
 • Njohuri ne HTML, CSS, PHP dhe ne WordPress, PrestaShop;
 • Te kete aftesi komunikuese dhe bashkepunese;
 • Njohuri te gjuhes angleze;
 • Eksperience pune (0-1 vit)

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Vendosni Subject per vendin vakant qe do te aplikoni. Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

 

Add Comment