Partner.al kërkon një Asistent Marangoz në Tiranë,për një Firmë mobiliare të suksesshme që zhvillon aktivitetin e saj në treg që prej vitit 2007.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Është përgjegjës për vendosjen, sistemimin dhe administrimin e gjithë materialeve që ndodhen në magazinë;
 • Është përgjegjës për ruajtjen e materialeve sipas kushteve teknike që kërkon secili prej tyre;
 • Të përdorë dhe mirëmbajë mjetet dhe materialet e punës;
 • Të realizojë formulimin e ngjyrave dhe lyerjen  e mobiljeve  sipas standarteve të kërkuara;
 • Të realizojë montimin e mobiljeve në mënyrë profesionale;
 • Të organizojë dhe mirembajë vendin e punës.

Kualifikimet e kërkuara për pozicionin:

 • Preferohet të ketë përfunduar shkollën e mesme profesionale Përpunim Druri ;
 • Eksperienca të ngjashme së paku 2 vite, përbën avantazh;
 • Të ketë njohuri në përdorimin e makinerive të drurit;
 • Të ketë njohuri te mira të produkteve;
 • Të jetë i gatshëm dhe i aftë të punojë në grup.

Të gjithë  kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-ne në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dergoni CV-në tuaj.Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment