Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh HoReCa në Tiranë, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e distribucionit të kafesë.

Detyrat dhe përgjegjësitë:  

 • Menaxheri i Shitjeve është përgjegjës për organizimin dhe drejtimin e stafit që ka në përgjegjesi;
 • Shtimin dhe zhvillimin e kontratave të reja për klientë në segmentin HORECA me fokus të vecantë në KAFE Espresso;
 • Hapjen e negociatave me klientë të mundshëm dhe administrimin e klientëve ekzistues në zonat përkatëse;
 • Realizimin e Target-it Mujor, 6- Mujor dhe Vjetor;
 • Përcaktimin e planit javor të punës për stafin në varësi dhe për veprimtarinë e tij;
 • Kontrollin mbi pikat VIP për të supervizuar punën e agjentëve të shitjes;
 • Realizon dhe supervizon stafin përkatës për detyrat e përditëshme që përfshijnë;
 • Ndjekjen e xhiros ditore;
 • Ndjekjen e debive të mundshme të klientëve;
 • Monitorimin e shitjeve në klientët e kafes me kontrata furnizimi dhe ato me investim;
 • Monitorimin dhe dorëzimin e saktë të dokumentacionit të kërkuar nga financa;
 • Kordinimin e shpërndarjes së materialeve promocionale;
 • Organizimin e takimeve me stafin në bazë ditore dhe mujore;
 • Realizimin e kontrolleve ne terren;
 • Raporton ç’do ditë tek eprori mbi ecurinë e ditës parardhese.

Kualifikimet e këruara për pozicionin:

 • Të ketë përfunduar studimet e larta, preferohet dega Administrim Biznesi;
 • Të ketë minimumi 5 vite eksperiencë në distribucion;
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera analitike, planifikimi dhe menaxhimi;
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze;
 • Gjuhë të tjera përbëjnë avantazh;
 • Njohuri shumë të mira të paketës MS Office;
 • Të zotërojë patentë të klasit B.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dërgoni CV-in tuaj.Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al 

Add Comment