Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh B2B, për një klient i cili operon në fushën e shërbimeve të Burimeve Njerëzore.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 •  Kryen kërkime tregu të vazhdueshme mbi klientë potencial dhe konkurrencën;
 • Menaxhon dhe mirëmban përmes takimeve dhe telefonatave portofolin e klientëve
  ekzistues dhe atyre të rinj;
 • Gjeneron telefonata te vazhdueshme për të zhvilluar takime me klientë potencial;
 • Përmbush takime të vazhdueshme me klientë të rinj dhe bën follow-up të tyre deri në
  mbylljen e kontratave;
 • Gjeneron kontrata të reja shitje sherbimesh duke shtuar portofolin e klienteve të
  kompanisë.

Kualifikimet e kërkuara për pozicionin:

 • Të ketë mbaruar shkollën e lartë në një nga degët Menaxhim Biznesi, Marketing ose
  degë të ngjashme;
 • Të ketë eksperiencë në shitje B2B jo me pak se dy vjet;
 • Të ketë ambicje dhe aftësi të mira komunikuese dhe negociuse;
 • Të jetë i përkushtuar dhe me disiplinë në punë, gjithashtu paraqitja personale shumë e
  mirë është kriter kryesor;
 • Të ketë referenca të mira nga punët e mëparshme përmes personave përgjegjës në
  fushën e shitjes;
 • Të disponojë leje drejtimi automjeti të kategorisë B.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dërgoni CV-in tuaj. Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment