Partner.al kërkon një Kuzhinier/e për një klient i cili menaxhon një Restorant lokalizuar në një qëndër tregtare që operon në treg prej 6 vitesh.

Detyrat dhe përgjegjësitë:  

 • Të jetë i/e aftë në përgatitjen e kategorive Sallatë, Brumëra, Mish/skare, Peshk;
 •  Përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e ushqimit në mënyrë sa më tërheqëse për klientelen;
 • Të planifikojë përgatitjen e ushqimit dhe të kujdeset për cilësinë e tij;
 • Të jetë i/e përgjegjshëm për trajtimin dhe konservimin e ushqimit;
 • Mbikëqyr, organizon dhe udhëzon personelin tjetër të kuzhinës, për t’u siguruar se porositë dhe recetat e ushqimit janë të përgatitura saktë dhe në kohë;
 • Të sigurojë mirëmbajtjen dhe higjienën maksimale në kuzhinë;
 • Të jetë i/e aftë të përcaktojë llojet dhe sasinë e ushqimit që nevojitet për tu përgatitur;
 •  Kontrollon cilësinë e ushqimeve dhe datën e skadencës së tyre;
 • Te jetë i/e aftë të planifikoje orarin e gatimit.

Kualifikimet e kërkuara për pozicionin:

 • Të ketë mbi 3 vite eksperiencë pune si kuzhinier;
 • Edukim formal apo joformal në gastronomi/kulinari, shkollim i mesem/i lartë;
 • Njohja shumë të mirë të rregulloreve të perpunimit dhe ruajtjes së ushqimit;
 •  Njohje shumë e mirë e procedurave HACCP;
 • Të jetë komunikues dhe bashkëpunues me stafin e kuzhinës;
 • Të jetë i/e detajuar, i/e shpejtë dhe i/e saktë;
 •  I/e motivuar për punë;
 • Te jete i/e aftë për të punuar nën presionin e kohës

Të gjithë  kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dërgoni CV-in tuaj. Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment