Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh Preseller në Tiranë, për një klient i cili operon prej
19 vitesh në fushën e distribucionit në industrinë e FMCG.  

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Menaxhimi i shitjeve ne një zone të caktuar dhe agjentëve që do të ketë në varësi;
 • Menaxhimi i shitjeve në klientët e mëdhenj, zgjerimi i tregut dhe rritja e nivelit të shitjeve sipas objektivave;
 • Ndjekja e porosive në çdo hallkë deri në mbylljen e proçesit;
 • Planifikimi dhe koordinimi i shitjeve sipas strategjisë të kompanisë;
 • Bashkëpunimi me Departamentin e Marketingut për implementimin e strategjive të duhura për arritjen e objektivave;
 • Zhvillimi dhe ruajtja e marrëdhënieve me klientët;
 • Rekrutimi dhe rritja e vazhdueshme e numrit të klientëve;
 • Përgatitja e raportimeve periodike, sipas kërkesave nga eprori i drejtperdrejtë;
 • Informimi në mënyrë të vazhdueshme mbi zhvillimet dhe ecuritë e tregut vendas;
 • Çdo detyrë tjetër në lidhje me funksionet e tij të caktuar nga eprorët e drejtëpërdrejtë;
 • Zbatimi i Rregulloreve të Brendshme të Shoqërisë dhe legjislacionin në fuqi.

Kualifikimet e kërkuara për pozicionin:

 • Të ketë përfunduar studimet e larta, preferohet Fakulteti Ekonomik;
 •  Përvojë në pozicione të ngjashme mbi 3 vjet, avantazh ekperiencë në FMCG;
 • Njohuri në perdorimin e programeve financiare dhe Paketës Office;
 •  Aftësi komunikimi dhe menaxheriale;
 •  Njohuri të mira të gjuhës angleze.

Të gjithë  kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-ne në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dergoni CV-në tuaj.Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment