Partner.al kërkon një Menaxher Rajonal Shitjesh në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni që operon në treg që prej vitit 1994.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Kërkon dhe synon klientë të rinj;
 • Është përgjegjës për zhvillimin dhe kryerjen e aktiviteteve të shitjes në tregun e tij të caktuar;
 • Përcakton kërkesat e biznesit të klientit dhe nëse produktet që konsiderohen janë të përshtatshme;
 • Mirëmban të dhëna të sakta për të gjitha raportimet, shitjet dhe raportet e aktivitetit të paraqitura nga mbikëqyrësi i tij;
 • Mirëmban njohuri të hollësishme për produktet ose shërbimet e kompanisë;
 • Përgatit raporte mbi performancën e shitjes;
 • Përmbush detyra të reja të caktuara nga kompania në kuadër të arritjes së misionit dhe qëllimit të saj.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë kryer studimet e larta;
 • Të ketë të paktën 3-5 vjet eksperiencë në distribucion;
 • Njohje të shkëlqyer të gjuhës angleze;
 •  Aftësi prezantuese;
 • Aftësi komunikimi me shkrim dhe me gojë;
 • Aftësi në përdorimin e mjeteve si Webflex, Paketa Office;
 • I orientuar ndaj zbatimit të afateve, aftësi koordinuese dhe komunikim të mirë në grup.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment