Partner.al kërkon një Montues Mobiljesh në Tiranë, për një klient i cili operonë në sektorin e ofrimit te konstruksioneve metalike.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

  • Është përgjegjës për vendosjen, sistemimin dhe administrimin e gjithë materialeve që ndodhen në magazinë;
  • Është përgjegjës për ruajtjen e materialeve sipas kushteve teknike që kërkon secili prej tyre;
  • Të përdorë dhe mirëmbajë mjetet dhe materialet e punës;
  • Të realizojë montimin e mobiljeve në mënyrë profesionale;
  • Të organizojë dhe mirembajë vendin e punës.

Kualifikimet e kërkuara për pozicionin:

  • Të ketë përfunduar shkollën e mesme, e preferueshme është të ketë mbaruar shkollën për Përpunim Druri ;
  • Eksperienca të ngjashme së paku 1 vite;
  • Të ketë njohuri te mira të produkteve;
  • Të jetë i gatshëm dhe i aftë të punojë në grup.

Të gjithë  kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-ne në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dergoni CV-në tuaj.Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment