Partner.al kërkon Shitës/e në Showroom ne Tirane, për një kompani  që operon në fushën e retail të produkteve elektroshtepiake premium.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të sigurojë një shërbim cilësor dhe profesional ndaj klienteve;
 • Krijon komunikimin me klientët, kupton interesin e tyre, i prezanton dhe i sygjeron produktet për të cilat ai është i interesuar.
 • Përgjëgjes për shitjet në Showroom;
 • Të ndjekë proceset e punës si i janë përcaktuar;
 • Të tregojë dëshirë dhe rezultate të dukshme për të plotësuar objektivat e shitjeve.                                                                                   

Kualifikimet e kërkuara për pozicionin:

 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë;
 • Të ketë eksperiencë në shitje, retail përbën avantazh;
 • Të jetë person i shkathët, elokuent dhe i komunikueshëm;
 • Të bashkëpunojë ne grup;
 • Te jete njohes i gjuhes Italiane dhe Angleze;
 • Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

  Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

  Add Comment