Partner.al kërkon një Graphic Designer & IT për një kompani lider në tregtimin me shumicë dhe pakicë të veglave të punës si edhe aksesorëve që lidhen me to.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Të zhvilloj materiale grafike print si broshura, fletëpalosje, katalogë e materiale të tjera të lidhura me brandin e shoqërisë, projektet/shërbimet, si edhe fushata specifike;
 • Të zhvilloj materiale elektronike si banera online, email marketing, grafika levizese, videoanimation dhe videographics;
 • Të përmirësoj dhe standardizoj brandin e shoqërisë në të gjithë materialet vizuale print dhe dixhitale;
 • Të zhvilloj materiale vizuale/video e materiale të tjera dixhitale në funksion të rrjeteve sociale të shoqërisë dhe projekteve;
 • Të mirëmbaj e website-t e shoqërisë, dhe rrjetet sociale dhe projekteve dhe te koordinoj proceset lidhur me rishikimin vizual/grafik të tyre;
 • Formulimi grafik i materialeve marketuese (detajet e paraqitjes së produktit ) Hanging card/ Labels/Blister Card/Inner box/Outer box (shipping marks)/Product Design;
 • Të zhvilloj dhe mirëmbaj strategjinë e prezencës së shoqërisë dhe projekteve në media sociale dhe platformat online, në të gjithë kanalet dixhitale;
 • Të planifikoj fushata dixhitale lidhur me promovim të website-ve të shoqërisë dhe projekteve duke planifikuar dhe monitoruar fushatat, emailet masive, reklamimet online, google adwords, etj;
 • Të mirëmbaj blog-s të shoqërisë dhe të pasuroj me informacion të vazhdueshëm mbështetur në një kalendar fushatash dhe në varësi të projektit/shërbimit;
 • Për personelin në varësi (nëse ka) ti mësojë proceset e punës dhe të kontrollojë performancën, rezultatet dhe të mbikqyrë sipas rastit kryerjen e detyrave përkatëse.

Kualifikimet e kërkuara për pozicionin:

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë per IT ose Grafik Dizajner;
 • Eksperienca e ngjashme së paku 3-5 vite, përbën avantazh;
 • Njohuri të shkëlqyeshme në Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop, Corel Draw, Micrososft Office (Word, Excel, Powerpoint) dhe aplikacione tjera të ngjajshme;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe negociuese;
 • Të jetë i aftë të punojë në grup;
 • Të jetë energjik/e, të ketë iniciativë dhe kreativitet, të ofroj ide të reja në çështje të ndryshme lidhur me procesin e punës, dhe të ketë vëmendje të përkushtuar ndaj detajeve;

Të gjithë  kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-ne në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dergoni CV-në tuaj.Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment