Partner.al kërkon një Menaxher/e Zyre në Tiranë, për një klient i cili operonë në sektorin e prodhimit dhe shitjes së konstruksioneve metalike.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Mbikëqyr veprimtarinë e përditshme të kompanisë;
 • Siguron që punonjësit të punojnë në mënyrë produktive dhe të koordinuar midis departamenteve;
 • Përgatit raportet periodike për administratoret;
 • Harton dhe dorëzon raportet tek administratorët për të gjitha çështjet me rëndësi;
 • Ruajtja e marrëdhënieve me klientet/furnitoret;
 • Bashkëpunimi i ngushtë me departamentin e shitjeve për ndjekjen e ecurisë së projekteve me klientët në kohë dhe me cilësi të lartë;
 • Të mbajë evidencat e punonjësve;
 • Të mbajë hyrjet dhe daljet e punonjësve gjatë orarit të punës;
 • Koordinimin e takimeve në sallën e mbledhjeve;
 • Trajtimin e të gjitha kërkesave të administratës (internet; telefon; kancelari);
 • Mbikëqyr rekrutimin dhe trajnimin e punonjësve të rinj;

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë kryer arsimin e lartë, preferohet dega Administrim Biznes;
 • Mbi 3 vjet eksperiencë pune të ngjashme, përben avantazh;
 • Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze, gjuha e dytë përbën avantazh;
 • Njohje shumë e mirë e paketës Microsoft Office;
 • Aftësi shumë të mira komunikimi;
 • Të ketë përkushtim maksimal gjatë orarit të punës;
 • Të karakterizohet nga ndershmëria, integriteti dhe korrektësia;
 • Të ketë aftësi organizative, kreative dhe të ndihmojë në dhënien e ideve të reja;
 • Të eci me të njëjtin hap me qëllimet dhe synimet e kompanisë;
 • Mosha preferohet mbi 30 vjeç.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al
Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al.

Add Comment