Partner.al kërkon një Key Account në Tirane, për një klient i cili operon prej 25 vitesh në fushën e distribucionit të produkteve të higjenës.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 •  Planifikon, drejton, organizon dhe kontrollon aktivitet e shitjes;
 • Përgjegjës për zhvillimin dhe ruajtjen e marrdhënieve me njësitë key account;
 • Negocion kushtet e kontratave dhe është përgjegjës për implementimin e tyre.
 • Negoicion për shtimin e gamës së produkteve çdo njësi;
 • Përgjegjës për planifikimin, organizimimin dhe koordinimin e aktiviteteve marketing në njësitë key ccount;
 • Përgjegjës për implementimin e standarteve Merchandising në të gjitha njësitë key account;
 • Mban kontakte të vazhdueshme me klinetët për kërkesat e tyre;
 • Kontribon me informacion për përcaktimin e politikës së çmimeve për produktet në bashkëpunim me Drejtorin e Shitjeve;
 • Njohje shumë e mirë e tregut dhe studim i konkurrencës;
 • Raporton sipas kërkesës dhe standarteve të raportimit;
 • Detyra të tjera që mund ti ngarkohen nga Drejtori i Shitjeve.

Kualifikimet/Kërkesat:

 •  Të ketë përfunduar studimet e larta;
 • Mbi 3 vite eksperiencë pune të ngjashme;
 • Aftësi të mira organzitave dhe negociuese;
 • Njohuri të mira të përdorimit të paketës office;
 • Të bashkëpunoje me stafin për të gjitha detyrat ;
 • Të jetë i/e etik-e në marëdhënie me kolegët;
 • Të jetë i/e gatshëm për të punuar jashtë orarit, nëse do të jetë e nevojshme.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dërgoni CV-in tuaj. Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment