Partner.al kërkon Operator/e Finance në Lezhë, për një klient me 10 vite eksperiencë në fushën e distribucionit.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Përgjegjës për marrjen e porosive nga klientët;
 • Përgatitjen e faturave të shitjes;
 • Regjistrimin në sitemin financiar të faturave të shitjes dhe kontrollin e tyre;
 • Kryen hedhjen e fletë daljeve në sistem;
 • Përgjegjës për plotësimin e  faturave TVSH dhe hedhjen e tyre në sistem;
 • Arkëton xhiron ditore nga shitësit;
 • Regjistron të gjitha veprimet e arkës në librin e arkës, në sistemin financiar;
 • Përgjegjës për dokumentacionin e arkës -mandatet;
 • Harton raporte të thjeshta periodike;
 • Detyra të tjera që mund ti ngarkohen nga eprori i drjetpërdrejtë.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë mbaruar studimet universitare për Financë Kontabilitet;
 • Eksperiencë pune 3 vite në profil të ngjashëm;
 • Njohuri të mira të paketës MS Office;
 • Njohuri mbi programet financiare Financa 5;
 • Aftësi kalkuluese dhe analitike të mira;
 • Etikë pune dhe përpikmëri.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-in në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment