Partner.al kërkon një Ekonomist/e në Tiranë për një klient, i cili operon në fushën e tregtimit, shitjes me shumicë dhe pakicë të pajisjeve elektroshtëpiake.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Përgjegjëse për regjistrimin e faturave të blerjeve, importeve, shpenzimeve të brendshme dhe shitjeve në Programin Financiar;
 • Përditëson sistemet e brendshme me të dhëna financiare;
 • Përcaktimi i kostove reale të blerjeve dhe vendosja e cmimeve mbi produktet;
 •  Regjistrimi i veprimtarive të magazinës, rakordimi në lidhje me lëvizjet e artikujve, materialeve dhe inventarit;
 • Regjistron depozitat dhe pagesat bankare;
 •  Ndjek dhe monitoron marrëdhenien me klientet dhe furnitorët e kompanisë dhe kryen rakordimet në mënyrë periodike;
 • Kontrollon te ardhurat dhe shpenzimet e kompanisë;
 • Përgatit në mënyrë periodike raportet financiare për kompaninë;

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë mbaruar studimet universitare për Financë Kontabilitet;
 • Eksperiencë pune 2 vite në profil të ngjashem;
 • Njohuri të mira të paketës MS Office;
 • Njohuri mbi programet financiare Financa 5;
 • Aftësi kalkuluese dhe analitike të mira;
 • Etikë pune dhe përpikmëri.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-in në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment