Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh në Tiranë, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e distribucionit të kafesë.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Sigurohet që të zbatohen procedurat e miratuara nga administratori i kompanisë;
 • Mirëmbajtja dhe menaxhimi i marrëdhënieve me klientët;
 • Zbulon dhe vjen me propozime konkrete për  trajnim dhe zhvillim të Staff-it të shitjeve;
 • Mirëmbajtja e marrëdhënieve me distributorët;
 • Përpilimi i raporteve dhe ideimi i strategjive të shitjeve të biznesit për të përmbushur objektivat që kompania ka;
 • Menaxhon investimet dhe shpenzimet për tu siguruar që kompania arrin objektivat e përcaktuara;
 • Monitoron me kujdes performancën e agjentëve dhe vendos KPI;
 • Përpilon raporte të detajuara për performancën e agjentëve;

Kualifikimet e kërkuara për pozicionin:

 • Diplomë Universitare në Biznes, Ekonomik, Marketing, Financë;
 • Eksperiencë më shumë se 3 vite në profile të ngjashme;
 • Aftësi komunikuese, analititke, operacionale, kordinuese menaxheriale, lidership.
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze;
 • Gjuhë të tjera përbëjnë avantazh;
 • Njohuri shumë të mira të paketës MS Office;
 • Të zotërojë patentë të klasit B.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dërgoni CV-in tuaj. Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment