Partner.al kërkon një Ndihmës Magazinier në Tiranë, për një kompani lider në tregtimin me shumicë dhe pakicë të veglave të punës si edhe aksesorëve që lidhen me to.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Mbikqyrë praninë e produkteve, magazinimin, shpërndarjen dhe mirëmbajtjen e  ambjenteve dhe pajisjeve në magazinë;
 • Kontrollon sasinë dhe cilesinë e produktit që hynë dhe del nga magazina bashkë me përgjegjësin e magazinës;
 • Eshtë pergjegjës për përgatitjen e porosive të klienteve dhe kujdeset për mosdëmtimin e mallit;
 • Merret me ngarkim dhe shkarkim të mallit në cdo rast;
 • Kryen sistemimin e mallit në magazinë në cdo rast;
 • Respekton rregullat e brëndshme të magazinës.

Kualifikimet e kërkuara për pozicionin:

 • Të ketë përfunduar Arsimin e mesem (Arsimi lartë përben avantazh);
 • Të ketë aftesi organizative;
 • Të jetë i komunikueshëm;
 • Preferohet të perdorë pirunin;
 • Të posedojë leje drejtimi automjeti;
 • Të jetë i aftë të punojë në grup;

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin pozicion aplikoni në momentin që dërgoni CV-in tuaj.Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment