Partner.al kërkon një Operatore Finance, për një klient të suksesshëm  që operon në fushën e distribucionit të kafesë.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Përgjegjës për marrjen e porosive nga klientët;
 • Përgatitjen e faturave të shitjes;
 • Regjistrimin në sitemin financiar të faturave të shitjes dhe kontrollin e tyre;
 • Kryen hedhjen e fletë daljeve në sistem;
 • Përgjegjës për plotësimin e  faturave TVSH dhe hedhjen e tyre në sistem;
 • Regjistron të gjitha veprimet e arkës në librin e arkës, në sistemin financiar;
 • Përgjegjës për dokumentacionin e arkës -mandatet;
 • Harton raporte të thjeshta periodike;
 • Detyra të tjera që mund ti ngarkohen nga eprori i drjetpërdrejtë.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Arsim i lartë, Fakulteti Ekonomik;
 • Përvojë e mëparshme jo më pak se 1 vit në pozicione të ngjashme;
 • Të zotërojë shumë mirë paketën MS Office;
 • Të njoh programet financiare Financa 5;
 • Aftësi shumë të mira organizative dhe koordinuese.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-in në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment