Partner.al kërkon një Agjent/e Imobilar në Tirane, për një klient i cili operon në shit-blerjen dhe dhënien me qira të pasurive të paluajtshme.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Të kërkojë dhe te gjejë përmes çdo instrumenti të nevojshëm dhe të përshtatshëm, pasuri të paluajtshme (pa kufizim në lloj dhe në sasi);
 • Informon për çdo të dhënë të pasurive të paluajtshme punëdhënësit në përputhje me objektivat periodik të caktuar nga Agjensia;
 •  Të kryjë bisedime, promovim të pasurive të shoqërisë me klientë potenciale me qëllim ndërmjetësimin dhe finalizimin me sukses të transaksioneve të ndryshme që kanë për objekt shi-tblerjen, dhënien apo marrjen me qira të pasurive të paluajtshme;
 • Të raportojë ecurinë e aktivitetit ditor, pranë përfaqesuesit të Agjensisë, duke njoftuar çdo eventualitet dhe problematike lidhur me këtë aktivitet;

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë përfunduar arsim e lartë;
 • Eksperienca në pozicione të ngjashme përbën avantazh;
 • Të ketë njohuri të qytetit të Tiranës, zonave kryesore urbane;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe negociuese;
 • Të jetë i vetëmotivuar për arritjen e rezultateve të larta;
 • Të jetë e aftë të punojë në grup;
 • Të posedojë leje drejtimi të kategorisë B;
 • Të ketë njohuri të mira të programit MC Office;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Vendosni Subjec për vendin vakant që do të aplikoni. Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment