Partner.al kërkon një Inxhinier Elektrik në Tirane, për një klient që operon prej 13 vitesh në fushën e distribucionit te  kafesë dhe produkteve të tjera të konsumit.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

  • Përgjegjes i asistence teknike dhe mirëmbajtjes së ekspresave të kafes;
  • Monitorimin e punës së stafit të teknikeve që ka nën përgjegjesi;
  • Kryerjen e kontrolleve të paisjeve para dërgimit të klienti;
  • Bashkëpunon me Departamentin e Shitjeve për sherbimet që kryhen si sektor për klientin;
  • Ndjekja e levizjes së pajisjeve të klientët;
  • Monitorimi i magazines së paisjeve të imeta.

Kualifikimet/Kërkesat:

  • Të ketë mbaruar arsimin e lartë Inxhinieri Elektrike;
  • Të ketë aftësi delegimi dhe monitorimi periodik;
  • Të jetë bashkëpunues me stafin që ka në varësi;
  • Eksperience e ngjashme përbën avantazh.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme:rekrutime@partner.al

Ps: Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dërgoni CV-in tuaj.

Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment