Partner.al kërkon një Supervizor/e në Tiranë, për një klient i cili operon prej 20 vitesh në fushën e distribucionit në industrinë e FMCG.  

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Planifikimi, organizimi dhe mbulimi i territorit përmes promovimit dhe shitjes së produkteve të ofruara te klientët ;
 • Zbatimi i strategjive të përgjithshme të shitjeve në përputhje me objektivat e vendosura nga kompania;
 • Ndjekja e porosive në çdo hallkë deri në mbylljen e proçesit;
 • Planifikimi dhe koordinimi i shitjeve sipas strategjisë të kompanisë;
 • Zhvillimi dhe ruajtja e marrëdhënieve me klientët;
 •  Rekrutimi dhe rritja e vazhdueshme e numrit të klientëve;
 •  Përgatitja e raportimeve periodike, sipas kërkesave nga eprori i drejtperdrejtë;
 •  Informimi në mënyrë të vazhdueshme mbi zhvillimet dhe ecuritë e tregut vendas;
 •  Çdo detyrë tjetër në lidhje me funksionet e tij të caktuar nga eprorët e drejtëpërdrejtë;
 • Zbatimi i Rregulloreve të Brendshme të Shoqërisë dhe legjislacionin në fuqi.

Kualifikimet e kërkuara për pozicionin:

 • Të ketë përfunduar studimet e larta, preferohet Fakulteti Ekonomik;
 •  Përvojë në pozicione të ngjashme mbi 3 vjet, avantazh ekperiencë në FMCG;
 • Njohuri në perdorimin e programeve financiare dhe Paketës Office;
 •  Aftësi komunikimi dhe menaxheriale;
 •  Njohuri të mira të gjuhës angleze.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-ne në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dergoni CV-në tuaj.Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment