Partner.al kërkon një Medical Representative në Tiranë, për një klient i cili operon në treg prej 6 vite, i specializuar në logjistikë dhe shpërndarje.

Detyrat dhe përgjegjësitë:  

 • Identifikimi i klienteve të rinj potencial, me qëllim përmbushjen e objektivave të përcaktuara;
 • Përgjegjës për përmbushjen e planeve të shitjes me institucionet përkatëse;
 • Komunikon vazhdimisht me mjekë dhe farmacistë dhe të gjithë profesionistët e tjerë të kujdesit mjeksorë;
 • Hartimi i raporteve të detajuara sipas standardeve dhe afateve të përcaktuara;
 • Arrin objektivat e vendosura me qëllim rritjen e kompanisë;
 • Përgjegjës për furnizimin e klientëve me mostrat dhe materiale promovuese.

Kualifikimet e këruara për pozicionin:

 • Të ketë përfunduar studimet e larta, me profil Mjeksor ( Mjeksi, Farmaci, Stamatologji)  
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, prezantuese dhe promovuese;
 • Të ketë mbi 2 vite eksperiencë pune në pozicione të ngjashme;
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze;
 • Të disponojë leje drejtimi automjeti të kategorisë B.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dërgoni CV-in tuaj.Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al 

Add Comment