Partner.al kërkon një Specialiste Finance në Tiranë, për një kompani, e cila operon në shitjen me pakicë të veshjeve për brande ndërkombëtar, në qëndrën tregtare TEG.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Menaxhon dhe kontrollon operacionet financiare;
 • Menaxhon dhe koordinon  të gjitha aktivitetet me palët e treta lidhur me çështjet financiare të kompanisë;
 • Menaxhon dhe kontrollon çështjet administrative të kompanisë të lidhura me logjistikën, rregjistrimin e faturave dhe magazinën qëndrore;
 • Kryen inventarin në magazinë;
 • Përgatit raport furnitorësh (raport javor) dhe raport likujditetesh (raport ditor);
 • Përgatit raport në lidhje me shitjet / arkën;
 • Përgjegjëse për regjistrimet në sistemin të faturave të blerjes dhe shitjes;
 • Përgjegjëse për regjistrimet e veprimeve të Bankës dhe Arkës në sistemin financiar;
 • Kryen rakordimet me klientë dhe furnitorë;
 • Kontrolln gjendjen e magazinës (fatura blerje/ transferime);
 •  Përgjegjëse për blerjet mujore (materialet të ndryshme) për dyqanet;
 • Ndjek disa nga procedurat e Burimeve Njerëzore.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë përfunduar studimet e larta;
 • Mbi 1 vite eksperiencë pune të ngjashme (preferohet në industrinë e Retail);
 • Aftësi të mira organzitave dhe negociuese;
 • Njohuri shumë të mira të programeve financiare (preferohet Alpha)
 • Njohuri të mira të përdorimit të paketës office;
 • Të jetë e gatshëme për të punuar jashtë orarit, nëse do të jetë e nevojshme;
 • Të bashkëpunojë me stafin për të gjitha detyrat;
 • Të jetë etike në marrëdhënie me kolegët.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment