Partner.al kërkon një Specialist/e Burimesh Njerëzore në Tiranë, për një kompani të suksesshme e cila operon në tregun e reklamave, printimeve dixhitale dhe produkteve promocionale. 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Drejton funksionet menaxhuese të Burimeve Njerëzore për kompaninë përfshirë rekrutimin, ndarjen e detyrave në personel, trajnimin, zhvillimin dhe vlerësimet e performancës;
 • Përpunon dhe zhvillon planin e punësimit të personelit;
 • Studion dhe përpunon profilin e kandidatit që do të rekrutojë;
 • Asiston gjatë intervistave teknike dhe specifike;
 • Drejton zhvillimin e karrierës së personelit;
 • Kontrollon dhe vlerëson nga njëra anë rezultatet dhe nga ana tjeter mirëqënien e punonjësve në ambientet e punës;
 • Kontrollon dhe vlerëson potecialet dhe aftësitë e punonjësve;
 • Ripozicionimi i personelit në rolet më të përshtatshme;
 • Organizon dhe vendos kurset e trajnimit të nevojshëm për zhvillimin e kompetencave të punojësve në rolet përkatëse;
 • Përgjegjës për krijimin e një ambienti të qetë në punë;
 • Përmbush të gjitha kërkesat ligjore (marrëdhëniet / inspektimet e zyrës së punës, dosjet e punonjësve, njoftime, etj)
 • Krijon dhe zbaton politikat dhe rregulloret e burimeve njerëzore;
 • Përgjegjës për menaxhimin e pagave & përfitimet e punonjësve;

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë përfunduar studimet master, preferohet në profil Administrim Biznesi ose Shkenca Sociale;
 • Të ketë të paktën 3 vite eksperiencë në fushën e Burimeve Njerëzore;
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze;
 • Njohuri shumë të mira të paketës Microsoft Office;
 • Aftësi shumë të mira menaxhuese, koordinuese, organizuese dhe planifikuese;
 • Kërkohen indidvidë energjikë dhe të motivuar.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment