Partner.al kërkon një Financier/e në Durrës, për një klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit të materialeve të ndërtimit, bojrave dhe materialeve për arredimin e ambjenteve të brendshme dhe të jashtme.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Hartimi dhe regjistrimi i faturave të shitjes dhe blerjes;
 • Regjistrimi i veprimeve të magazinës, rakordimi periodik në lidhje me lëvizjet e produkteve dhe inventarin fizik;
 • Përgjegjëse për kontrollin financiar të kompanisë;
 • Kontrolli i ecurisë së pagesave të klientëve në bazë të faturave të shitjes;
 • Kontrolli i detyrimeve ndaj furnitorëve;
 • Përgatitja e raporteve të detajuara mujore të shpenzimeve & të ardhurave të realizuara;
 • Rakordime me bankat;
 • Kryerja e çdo veprimi tjetër të nevojshëm brenda fushës së financës.
 • Raporton në fund të ditës te shefja e financës.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë mbaruar studimet master pranë Fakultetit të Ekonomisë;
 • Të ketë eksperiencë pune jo më pak se 3-5 vjet si financiere;
 • Të ketë aftësi menaxhuese, organizative dhe etikë të lartë profesionale;
 • Të përdorë shumë mirë programin e kontabilitetit Alpha Business;
 • Të zotërojë shumë mirë gjuhën Angleze;
 • Të njohë dhe perdorë shumë mirë paketën Office;
 • Të disponojë leje drejtimi të kategorisë B.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment