Partner.al kërkon një Faturiste në Tiranë,  për një klient i cili operon prej 20 vitesh në treg në distribuimin e produkteve ushqimore.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

  • Faturon të gjitha faturat e shitjes së mallit në sistem;
  • Bën sistemim të faturave të shitjes sipas numrit rendor dhe grupit të faturave, si dhe verifikon saktësinë e plotësimit të tyre;
  • Rregjistron porositë për shitje në sistemin kontabël;
  • Regjistron faturat e kthimit të mallit, dhe zbritjet;
  • Kryen detyra të tjera të ngarkuara nga Supervizorja e Shitjeve.

Kualifikimet/Kërkesat:

  • Kandidatja duhet të ketë diplomë universitare në një nga degët e Fakultetit të Ekonomisë;
  • Të ketë minimalisht 1 vit eksperiencë pune në të njëjtin profil ;
  • Njohëse e programit financiar AlphaWeb ose Financa 5;
  • Aftesi shumë të mira komunikuese;
  • Aftësi për të punuar në grup;

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-in në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment