Partner.al kërkon një Menaxher Rajonal Shitjesh në Tiranë, për një klient i cili operon prej 20 vitesh në treg në distribuimin e produkteve ushqimore.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Menaxhon dhe ndjek marëdhëniet me klientët dhe distributorët në zonën e caktuar ;
 • Ndërmerr dhe koordinon zhvillimin e plan veprimeve për të rritur shitjet;
 • Planfikon dhe koordion shitjet sipas modelit/ strategjisë së kompanisë;
 • Përgjegjës për gjenerimin e klientëve të rinj;
 • Të informohet në mënyrë të vazhdueshme mbi zhvillimet dhe ecurinë e tregut vendas;
 • Përgatit raporte të nryshme sipas kërkesave nga erpori i drejtpërdrejtë;
 • Raporton në bazë ditore, javore dhe mujore tek Drejtori i Shitjeve

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Arsim i lartë, Fakulteti Ekonomik përbën avantazh;
 • Përvojë e mëparshme jo më pak se 3 vjet në pozicione të ngjashme;
 • Të zotërojë shumë mirë paketën MS Office;
 • Të jetë person i shkathët dhe energjik;
 • Aftësi shumë të mira organizative dhe komunikuese;
 • Gjuhët e huaja përbëjnë avantazh;
 • Të zotërojë leje drejtimi të kategorisë B.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment