Partner.al kërkon një Digital Marketing Specialist në Tiranë, për një kompani, e cila operon në shitjen me pakicë të veshjeve për brande ndërkombëtare, në qendrën tregtare TEG.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Planifikon dhe ekzekuton të gjithë marketingun dixhital, përfshirë SEO / SEM, bazën e të dhënave të marketingut, postën elektronike, rrjetet sociale dhe fushatat marketing;
 • Dizenjon, ndërton dhe mirëmban rrjetet sociale të kompanisë;
 • Mat dhe raporton performancën e të gjithë marketingut dixhital dhe angazhohet të arrijë objektivat e vendosura (ROI dhe IKP);
 •  Identifikon trendet dhe optimizon shpenzimet bazuar në treguesit e performancës;
 • Planifikon strategji të reja të marketingut online dhe i ekzekuton ato;
 • Vlerëson dhe analizon teknologjitë në zhvillim, duke u siguruar që kompania të jetë në të njëjtën linjë;
 • Shfrytëzon aftësitë e forta analitike për të vlerësuar përvojën e klientit përmes kanaleve të shumta dhe pikave të prekjes së klientit;
 • Ndihmon në analizimin e të dhënave të marketingut (rezultatet e fushatës etj.), për të ndihmuar në formimin e strategjive të marketingut në të ardhmen;
 • Ndërmerr iniciativa individuale për zhvillimin e departamentit të Marketingut.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë mbaruar studimet universitare Bachelor dhe Master për Marketing ose ndonjë fushë të ngjashme;
 • Eksperiencë pune të dokumentueshme në marketingun dixhital;
 • Experiencë pune të dokumentueshme si menaxhues i  SEO / SEM,
  bazës së të dhënave të marketingut, postës elektronike, mediave sociale dhe fushatave marketing;
 • Përvojë të mëparshme me A / B dhe eksperimente shumë variable;
 • Njohuri të qëndrueshme të mjeteve të analizës së faqeve në internet, p.sh., Google Analytics, NetInsight, Omniture, WebTrends;
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze;
 • Njohuri pune në HTML, CSS dhe JavaScript;
 • Etikë pune dhe përpikmëri;
 • Aftësi analitike dhe aftësi në përpunimin e të dhënave;
 • I azhurnuar me trendet më të fundit dhe praktikat më të mira në internet për sa i përket strategjive marketing;

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-in në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment