All Posts

Menaxher i Përgjithshëm

Menaxher i Përgjithshëm

Partner.al kërkon një Menaxher të Përgjithshëm në Tirane, për një kompani që operon prej 13 vitesh në fushën e distribucionit te  kafesë dhe produkteve të tjera të konsumit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Organizimi i punës me Menaxherët e zonave. Lëvizja në qytete të ndryshme ku kompania ka punonjësit e saj, dhe kontrolli i punës së tyre. Organizimi i takimeve me klientët potenciale. Mbështetja…

Read more

Menaxher Rajonal

Menaxher Rajonal

Partner.al kërkon një Menaxher Rajonal në Tirane, për një kompani që operon prej 13 vitesh në fushën e distribucionit te  kafesë dhe produkteve të tjera të konsumit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Organizimin e punës së agjentëve të shitjes qe ka në varesi,për një zonë të caktuar; Ndjekjen e mbarevajtjes së klienteve ekzistues; Kryerja e bisedave për arritje ne nje marveshje me klientet e…

Read more

Sales Director

Sales Director

Partner.al requires a Sales Director in Tirana for a customer who has been operating for 13 years in the field of distribution of coffee and other consumer products. Responsibilities: Work closely wiith the Sales Team on account strategy and execution, develops and delivery of annual sales goals; Oversee all aspects of account management, including brand strategy, pricing models and inventory…

Read more

Menaxher/e Marketingu

Menaxher/e Marketingu

Partner.al kërkon një Menaxher/e Marketingu në Tiranë, për një kompani të suksesshme shitjesh retail të artikujve për fëmijë dhe aksesorë shtëpie. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Përgatitja e strategjive të marketingut; Analizon trendetet e tregut dhe rekomandon ndryshime në strategjitë e marketingut dhe zhvillimit të biznesit bazuar në analizat dhe feedback-un; Përgatit dhe shpërndan buxhetin e marketingut; Mbikëqyr krijimin dhe realzimin e…

Read more

Data Analyst

Data Analyst

Partner.al kërkon një Data Analyst në Tiranë,për një kompani të suksesshme që operon në fushën e distribucionit të kafesë. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Hartimin e raporteve ditore, javore dhe mujore mbi performancën Shitjeve; Realizon mbledhjen e të dhënave nga burime të ndryshme për qëllime të raportimit dhe analizës; Mbledh dhe analizoin të dhënat në mënyre që  të vleresojnë performancen e shitjeve mujore dhe vjetore…

Read more

Menaxher Rajonal Shitjesh për Zonën e Jugut

Menaxher Rajonal Shitjesh për Zonën e Jugut

Partner.al kërkon një Menaxher Rajonal Shitjesh për Zonën e Jugut,për një kompani të suksesshme që operon në fushën e distribucionit të kafesë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Menaxhon dhe ndjek marëdhëniet me klientët dhe distributorët në zonën e caktuar ; Ndërmerr dhe koordinon zhvillimin e plan veprimeve për të rritur shitjet; Planfikon dhe koordion shitjet sipas modelit/ strategjisë së kompanisë; Përgjegjës për gjenerimin e…

Read more

Koordinator/e Blerjesh

Koordinator/e Blerjesh

Partner.al kërkon një Koordinator Blerjesh në Tiranë,për një kompani të suksesshme e cila operon në fushën e tregtimit të mobiljeve. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Njeh mirë gamën e produkteve që mbulon; Kryen porositë për produkte tek furnitorët dhe ndjek statusin e porosisë në sistemin e furnitorit perkatës; Përcakton dhe propozon çmimet optimale të blerjes, është pjesë e diskutimeve dhe vendosjes së…

Read more

Asistent Magazinier

Asistent Magazinier

Partner.al kërkon një Asistent Magazinier në Tiranë,për një kompani lider në tregtimin me shumicë dhe pakicë të veglave të punës si edhe aksesorëve që lidhen me to. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Eshtë pergjegjës për përgatitjen e porosive të klienteve dhe kujdeset per mosdëmtimin e mallit; Merret me ngarkim dhe shkarkim të mallit ne cdo rast; Kryen sistemimin e mallit në magazinë në…

Read more

Supervizor/e Shitjesh për zonën e Jugut

Supervizor/e Shitjesh për zonën e Jugut

Partner.al kërkon një Supervizor/e Shitjesh për zonën e Jugut,për një kompani lider në tregtimin me shumicë dhe pakicë të veglave të punës si edhe aksesorëve që lidhen me to. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Prezantimi dhe reklamimi I produkteve, gjatë takimeve të organizuara me klientët; Merr porositë tek klientët ekzistues dhe i informon për produktet që kompania ofron;  Identifikimi I klientëve potencial dhe të rinj,…

Read more

Brand Manager

Brand Manager

Partner.al kërkon një Brand Manager në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni eskluzive që operon në hipermarkete dhe supermarkete në industrinë e FMCG. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Bën analiza të tregut dhe biznesit, anketat për monitorimin e çmimeve, përcaktim të çmimeve dhe promovim të strategjive; Përgatitja e buxheteve, planeve dhe elementeve marketing në përputhje me strategjinë dhe objektivat e biznesit; Monitorimi dhe zbatimi…

Read more