All Posts

Teknik Elektriçist

Teknik Elektriçist

Partner.al kërkon një Teknik Elektriçist , për një Hotel prestigjioz të sapo hapur në një zonë shumë të preferuar në Tiranë. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Përgjegjës i Asistencës Teknike dhe Mirëmbajtjes; Të njohë dhe interpretojë Skemat elektrike të fuqisë dhe komandimit; Të njohë dhe interpretojë Skemat e qarqeve elektronike të fuqisë dhe kontrollit; Përgjegjës për zgjidhjen e problematikave dhe avarive në sistem;…

Read more

Përgjegjës Magazinier

Përgjegjës Magazinier

Partner.al kërkon një Përgjegjës Magazinier në Durrës,për një klient i cili zhvillon aktivitetin në fushën e shtypit komercial dhe botimeve të ndryshme prej 10 vitesh. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Administron  magazinën në përputhje me rregullat e vendosuar nga kompania; Mbikqyr praninë e produkteve, magazinimin, shpërndarjen dhe mirëmbajtjen e  ambjenteve dhe pajisjeve në magazinë; Planifikon dhe shfrytëzon me eficencë  hapsirat e magazinës; Kontrollon sasine…

Read more

Menaxher Shitjesh B2B

Menaxher Shitjesh B2B

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh B2B në Lushnje, për një klient i cili operonë në sektorin e ofrimit te konstruksioneve metalike. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Implementon në mënyrë të suksesshme strategjitë e shitjes; Kryen kërkime tregu të vazhdueshme mbi klientë potencial dhe konkurrencën; Menaxhon dhe mirëmban përmes takimeve dhe telefonatave portofolin e klientëve ekzistues dhe atyre të rinj; Rifreskim i databazës së klientëve;…

Read more

Audit I Brendshëm

Audit I Brendshëm

Partner.al kërkon një Audit I Brendshëm në Tiranë, për një klient i cili operon prej 18 vitesh në fushën e distribucionit të importit në industrinë e FMCG. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Analizon çdo departament të shoqerisë, veçanërisht Departamentin e Financës; Kontrollon, verifikon dhe vlerëson veprimtaritë e departamenteve/filialeve & punën individuale të punonjësve të shoqërisë për të përcaktuar përputhshmërinë me rregulloret, standartet,…

Read more

Menaxher për Marrëdhëniet me Publikun (PR)

Menaxher për Marrëdhëniet me Publikun (PR)

Partner.al kërkon një Menaxher për Marrëdhëniet me Publikun (PR), për një Cocktail Bar në zonën e Ish-Bllokut në Tiranë.. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Të njohë shumë mirë funksionimin e një lokali; Të krijojë një klimë të mirë bashkëpunimi me stafin e lokalit;  Tregon perkushtim maksimal për klientelën; Përgjegjës për gjenerimin e klientëve të rinj;  Përgjegjës për organizimin e eveneteve dhe festimeve…

Read more