All Posts

Menaxher Logjistike

Menaxher Logjistike

Partner.al kërkon një Menaxher Logjistike në Tiranë, për një klient i cili operon prej 20 vitesh në fushën e distribucionit në industrinë e FMCG. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Administron  magazinën në përputhje me rregullat e vendosuar nga kompania; Mbikqyr praninë e produkteve, magazinimin, shpërndarjen dhe mirëmbajtjen e  ambjenteve dhe pajisjeve në magazinë;  Menaxhon gjithë procesin e lëvizjes së produkteve  Hyrje dhe Dalje nga…

Read more

Specialist Auditues

Specialist Auditues

Partner.al kërkon një Specialist Auditues në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e mikrofinancimit. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Analizon çdo departament të kompanisë, veçanërisht Departamentin e Financës; Kontrollon, verifikon dhe vlerëson veprimtaritë e departamenteve/filialeve & punën individuale të punonjësve të shoqërisë për të përcaktuar përputhshmërinë me rregulloret, standartet, proçedurat dhe politikat e kompanisë; Zhvillon dhe menaxhon sistemin e…

Read more

Operator/e Finance

Operator/e Finance

Partner.al kërkon një Operatore Finance, për një klient të suksesshëm  që operon në fushën e distribucionit të kafesë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për marrjen e porosive nga klientët; Përgatitjen e faturave të shitjes; Regjistrimin në sitemin financiar të faturave të shitjes dhe kontrollin e tyre; Kryen hedhjen e fletë daljeve në sistem; Përgjegjës për plotësimin e  faturave TVSH dhe hedhjen…

Read more

Store Manager

Store Manager

Partner.al kërkon një Store Manager në Tiranë për një butik veshjesh, brand ndërkombëtar. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjësi për aktivitetin e shitjeve retail dhe menaxhimin e përditshëm të butikut dhe shitjeve Retail; Menaxhon, organizon, monitoron, trajnon dhe vlerëson punën e punonjësve nën mbikqyrje; Bashkëpunon me punonjësit e tjerë për të arritur target dhe objektivat e vendosura; Përgjegjësi për mirëmbajtjen e ambjenteve…

Read more

Menaxhere Zyre

Menaxhere Zyre

Partner.al kërkon një Menaxher/e Zyre në Tiranë, për një klient i cili operon në fushën e trajtimeve estetike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Menaxhon operacionet ditore të sallonit, përfshirë procedurat e hapjes dhe mbylljes, si dhe oraret/turnet e stafit në varësi. Mbikqyr sjelljen e stafit dhe ruan komunikimin me klientet; Menaxhon çdo ditë rezervimet dhe oraret për klintet; Hedh të dhënave në programin excel…

Read more

Agjent Shitjesh Shkodër

Agjent Shitjesh Shkodër

Partner.al kërkon një Agjent Shitjesh për qytetin e Shkodrës për një klient i cili operon prej 20 vitesh në fushën e distribucionit në industrinë e FMCG. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për zonën e Shkodrës; Viziton pikat e zonës sipas programit ditor; Të ndërtoje të ndjekë dhe të përmirësoje në mënyrë të vazhdueshme marrëdhëniet me klientët; Prezanton në mënyrë profesionale produktet…

Read more

Specialist/e Finance

Specialist/e Finance

Partner.al kërkon një Specialist/e Finance në Durrës, për një klient i cili operon prej 15 vitesh në fushën e tregtimit të materialeve elektrike, hidrosanitare dhe paisjeve të ndriçimit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Koordinon përgatitjen e pasqyrave financiare & raporteve financiare; Zbaton rigorozisht procedurat e financës & kontabilitetit; Kontrollon të ardhurat & shpenzimet si dhe mirëmbajtjen e llogarive; Kontrollon përgatitjen e listës së…

Read more

Ndihmës Magazinier

Ndihmës Magazinier

Partner.al kërkon një Ndihmës Magazinier në Tiranë, për një kompani lider në tregtimin me shumicë dhe pakicë të veglave të punës si edhe aksesorëve që lidhen me to. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Mbikqyrë praninë e produkteve, magazinimin, shpërndarjen dhe mirëmbajtjen e  ambjenteve dhe pajisjeve në magazinë; Kontrollon sasinë dhe cilesinë e produktit që hynë dhe del nga magazina bashkë me përgjegjësin…

Read more

Specialist/e IT

Specialist/e IT

Partner.al kërkon një Specialist/e IT në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e mikrofinancimit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Të riparojë problemet e ndryshme në sistem; Të menaxhojë sistemet e operimit Linux, Windows Server 2012 dhe versionet më pas; Të jetë njohës i sistemeve Backup të të dhënave (Tape Server); Të kujdeset për shërbimet bazë të Active-Directory dhe mail…

Read more