All Posts

Agjent Shitjesh Lezhë

Agjent Shitjesh Lezhë

Partner.al kërkon një Agjent Shitjesh për qytetin e Lezhës për një klient i cili operon prej 20 vitesh në fushën e distribucionit në industrinë e FMCG. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për zonën e Lezhës; Viziton pikat e zonës sipas programit ditor; Të ndërtoje të ndjekë dhe të përmirësoje në mënyrë të vazhdueshme marrëdhëniet me klientët; Prezanton në mënyrë profesionale produktet…

Read more

Specialist/e  Burimesh Njerëzore

Specialist/e Burimesh Njerëzore

Partner.al kërkon një Specialist/e Burimesh Njerëzore në Tiranë, për një klient i cili operon në fushën e distribucionit të kafesë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Drejton funksionet menaxhuese të Burimeve Njerëzore për kompaninë përfshirë rekrutimin, ndarjen e detyrave në personel, trajnimin, zhvillimin dhe vlerësimet e performancës; Përpunon dhe zhvillon planin e punësimit të personelit; Studion dhe përpunon profilin e kandidatit që do…

Read more

Inxhinier Ndërtimi

Inxhinier Ndërtimi

Partner.al kërkon një Inxhinier Ndërtimi , për një klient i cili operon në sektorin e ndërtimit prej 26 vitesh. Detyrat dhe përgjegjësitë:    Shqyrton vlefshmërine e dokumentacionit tekniko-ligjor të objektit sipas një liste të miratuar; Shqyrton projektet e zbatimit, preventivin dhe specifikimet teknike të objektit dhe bën vërejtjet përkatëse kur konstaton mangësi dhe parregullsi; Njohuri ne zbërthimin e projekteve te ndërtimeve civile dhe…

Read more

Arkëtare

Arkëtare

Partner.al kërkon një Arkëtare në Tiranë, për një klient i cili operon në furnizimin me shumicë dhe pakicë të materialeve elektrike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjëse për arkëtimin ditor të klientëve dhe agjentëve të shitjes; Përgjegjëse për përpilimin e dokumentave përkatëse të arkës dhe menaxhimi i detyrimeve të klientëve; Njeh produktet e shoqërisë dhe pasqyron veprimet financiare për procedimin në lidhej…

Read more

Shofer

Shofer

Partner.al kërkon një Shofer në Tiranë, për një klient i cili operon në furnizimin me shumicë dhe pakicë të materialeve elektrike.  

Read more

Shpërndarës Motorrist

Shpërndarës Motorrist

Partner.al kërkon një Shpërndarës Motorrist në Tiranë, për një kompani e cila operon në fushën e importit dhe eksportit të bojrave industriale për mobillje. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Tërheqja e produkteve nga magazina; Dërgimi i produkteve në destinacionin e përcaktuar nga kompania; Përgjigjësi mbi mjetet e dorëzuara nga kompania; Menaxhim i rutit ditor; Përgjegjësi mbi produktet në mënyrë që të mos…

Read more

Menaxher i Përgjithshëm

Menaxher i Përgjithshëm

Partner.al kërkon një Menaxher të Përgjithshëm në Tirane, për një kompani për një kompani që operon në fushën e distribucionit të kafesë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Sigurohet që të zbatohen procedurat e miratuara nga administratori i kompanisë; Organizimi i punës me Menaxherët e zonave; Zbulon dhe vjen me propozime konkrete për trajnim dhe zhvillim të Staff-it; Mirëmbajtja e marrëdhënieve me distributorët; Përpilimi…

Read more

Agjent Shitjesh Pre-Sales

Agjent Shitjesh Pre-Sales

Partner.al kërkon një Agjent Shitjesh Pre-Sales në Tiranë, për një kompani për një kompani që operon në fushën e distribucionit të kafesë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për menaxhimin  e një zone të caktuar dhe ndjekja e marrëdhënieve me klientët; Të realizoj planin dhe prezencën e produkteve të vendosura nga kompania në zonën e tij;  Të njohë në mënyrë të shkëlqyer produktet e…

Read more