Teknik Servisi për Pajisje  Elektroshtëpiake

Teknik Servisi për Pajisje Elektroshtëpiake

Partner.al kërkon një Teknik Servisi për Pajisje Elektroshtëpiake në Tiranë për një klient, i cili operon në tregun shqiptar dhe fqinj në riparimin e pajisjeve elektronike dhe elektro-shtëpiake. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Merr në dorëzim dhe konstaton defektet brenda afatit të caktuar sipas udhëzimeve që merr nga koordinatori i departamentit; Ndjekja e saktë e procedurave për tërheqjen e pjeseve të këmbimit;…

Read more

Ndihmës Magazinier

Ndihmës Magazinier

Partner.al kërkon një Ndihmës Magazinier në Tiranë, për një kompani të sukesseshme distribucioni e cila operon në treg prej 20 vitesh. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Mbikqyrë praninë e produkteve, magazinimin, shpërndarjen dhe mirëmbajtjen e  ambjenteve dhe pajisjeve në magazinë; Kontrollon sasinë dhe cilesinë e produktit që hynë dhe del nga magazina bashkë me përgjegjësin e magazinës; Eshtë pergjegjës për përgatitjen e…

Read more

Menaxher/e Dyqanesh

Menaxher/e Dyqanesh

Partner.al kërkon një Menaxher/e Dyqanesh në Tiranë, për një kompani, e cila operon në shitjen me pakicë të veshjeve për brande ndërkombëtar, në qëndrën tregtare TEG.  

Read more

Shofer

Shofer

Partner.al kërkon Shofer në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit të materialeve të ndërtimit, bojrave dhe materialeve për arredimin e ambjenteve të brendshme dhe të jashtme..  

Read more

Teknik Frigoriferi

Teknik Frigoriferi

Partner.al kërkon një Teknik Frigoriferi në Tiranë, për një klient i cili operon prej 20 vitesh në sektorin e konstruksioneve metalike dhe të drurit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Teston pajisjet dhe konstaton defektin; Riparon pajisjet duke  respektuar afatet e përcaktuara; Harton kërkesen për pjesë kembimi tek supervizori; Plotëson të dhënat për çdo riparim të kryer në librin e punës; Kryen procesin…

Read more

Drejtues Logjistike

Drejtues Logjistike

Partner.al kërkon një Drejtues Logjistike në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit te pllakave, parketeve dhe hidrosanitareve. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Administron  magazinën në përputhje me rregullat e vendosuar nga kompania; Koordinon punën midis magazinës qëndrore dhe departamenteve të tjera të kompanisë; Organizon, drejton dhe motivon punonjesit që ka në varësi; Mbikqyr praninë e produkteve, magazinimin,…

Read more