Montues Mobiljesh

Montues Mobiljesh

Partner.al kërkon një Montues Mobiljesh në Tiranë, për një klient i cili operonë në sektorin e ofrimit te konstruksioneve metalike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Është përgjegjës për vendosjen, sistemimin dhe administrimin e gjithë materialeve që ndodhen në magazinë; Është përgjegjës për ruajtjen e materialeve sipas kushteve teknike që kërkon secili prej tyre; Të përdorë dhe mirëmbajë mjetet dhe materialet e punës;…

Read more

Teknik Frigoriferi

Teknik Frigoriferi

Partner.al kërkon një Teknik Frigoriferi për një klient i cili operonë në sektorin e ofrimit te konstruksioneve metalike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Teston pajisjet dhe konstaton difektin.; Riparon pajisjet duke  respektuar afatet e përcaktuara; Harton kërkesen për pjesë kembimi tek supervizori; Ploteson të dhënat për cdo riparim të kryer në librin e punës; Kryen procesin e shpërberjes për produktet e pariparueshem dhe…

Read more