Teknik Servisi për Pajisje  Elektroshtëpiake

Teknik Servisi për Pajisje Elektroshtëpiake

Partner.al kërkon një Teknik Servisi për Pajisje Elektroshtëpiake në Durrës për një klient, distributor ekskluziv i paisjeve elektroshtëpiake. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Të kryej konstatimin dhe riparimin e rasteve të pajisjeve të raportuara; Të mbajë regjistrin përkatës mbi shërbimet e kryera për çdo pajisje; Të përgatisë kërkesat për pjesët dhe pajisjet e nevojshme dhe t'i paraqesë ato tek drejtuesi i Depratamentit…

Read more