financier

Financiere

Financiere

Partner.al kërkon një Financiere në Tiranë, për një klient i cili operon në fushën e ndërtimit dhe konsulencës. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Hartimi dhe regjistrimi i faturave të shitjes dhe blerjes; Regjistrimi i veprimeve të magazinës, rakordimi periodik në lidhje me lëvizjet e produkteve dhe inventarin fizik; Kontrolli i ecurisë së pagesave të klientëve në bazë të faturave të shitjes; Kontrolli…

Read more

Arkëtare

Arkëtare

Partner.al kërkon një Arkëtare në Tiranë, për një klient i cili operon në furnizimin me shumicë dhe pakicë të materialeve elektrike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjëse për arkëtimin ditor të klientëve dhe agjentëve të shitjes; Përgjegjëse për përpilimin e dokumentave përkatëse të arkës dhe menaxhimi i detyrimeve të klientëve; Njeh produktet e shoqërisë dhe pasqyron veprimet financiare për procedimin në lidhej…

Read more

Specialiste Finance

Specialiste Finance

Partner.al kërkon një Specialiste Finance në Tiranë, për një kompani, e cila operon në shitjen me pakicë të veshjeve për brande ndërkombëtar, në qëndrën tregtare TEG. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Menaxhon dhe kontrollon operacionet financiare; Menaxhon dhe koordinon  të gjitha aktivitetet me palët e treta lidhur me çështjet financiare të kompanisë; Menaxhon dhe kontrollon çështjet administrative të kompanisë të lidhura me logjistikën,…

Read more

Arkëtare

Arkëtare

Partner.al kërkon një Arkëtare në Tiranë, për një klient i cili operon prej 20 vitesh në fushën e distribucionit në industrinë e FMCG. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjëse për arkëtimin ditor të klientëve dhe agjentëve të shitjes; Përgjegjëse për përpilimin e dokumentave përkatëse të arkës dhe menaxhimi i detyrimeve të klientëve; Përditëson sistemet e brendshme me të dhëna financiare dhe databazën…

Read more

Operator/e Finance

Operator/e Finance

Partner.al kërkon një Operatore Finance, për një klient të suksesshëm  që operon në fushën e distribucionit të kafesë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për marrjen e porosive nga klientët; Përgatitjen e faturave të shitjes; Regjistrimin në sitemin financiar të faturave të shitjes dhe kontrollin e tyre; Kryen hedhjen e fletë daljeve në sistem; Përgjegjës për plotësimin e  faturave TVSH dhe hedhjen…

Read more

Ekonomist/e

Ekonomist/e

Partner.al kërkon një Ekonomist/e në Tiranë për një klient, i cili operon në fushën e tregtimit, shitjes me shumicë dhe pakicë të pajisjeve elektroshtëpiake. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjëse për regjistrimin e faturave të blerjeve, importeve, shpenzimeve të brendshme dhe shitjeve në Programin Financiar; Përditëson sistemet e brendshme me të dhëna financiare; Përcaktimi i kostove reale të blerjeve dhe vendosja e cmimeve…

Read more

Arkëtare

Arkëtare

Partner.al kërkon një Arkëtare në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni produktesh kozmetike dhe parukerie. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjëse për arkëtimin ditor të klientëve, agjentëve të shitjes dhe dyqaneve të kompanisë; Përgjegjëse për përpilimin e dokumentave përkatëse të arkës dhe menaxhimi i detyrimeve të klientëve; Përditëson sistemet e brendshme me të dhëna financiare dhe databazën e kompanisë; Përgjegjëse për…

Read more

Operatore Finance

Operatore Finance

Partner.al kërkon një Operatore Finance në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni produktesh kozmetike dhe parukerie. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjëse për arkëtimin ditor të klientëve, agjentëve të shitjes dhe dyqaneve të kompanisë; Përgjegjëse për përpilimin e dokumentave përkatëse të arkës dhe menaxhimi i detyrimeve të klientëve; Përditëson sistemet e brendshme me të dhëna financiare dhe databazën e kompanisë; Përgjegjëse…

Read more

Operator/e Finance Lezhë

Operator/e Finance Lezhë

Partner.al kërkon Operator/e Finance në Lezhë, për një klient me 10 vite eksperiencë në fushën e distribucionit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për marrjen e porosive nga klientët; Përgatitjen e faturave të shitjes; Regjistrimin në sitemin financiar të faturave të shitjes dhe kontrollin e tyre; Kryen hedhjen e fletë daljeve në sistem; Përgjegjës për plotësimin e  faturave TVSH dhe hedhjen e…

Read more

Ekonomist/e

Ekonomist/e

Partner.al kërkon një Ekonomiste në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e prodhimit dhe shitjes së konstruksioneve metalike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Mbajtja e të dhënave të sakta mbi transaksionet ditore; Përgatitja e bilanceve dhe faturave; Regjistron llogaritë e arkëtueshme dhe llogaritë e pagueshme; Përditëson sistemet e brendshme me të dhëna financiare; Përgatit raporte financiare; Regjistron depozitat dhe…

Read more