financier

Operator/e Finance

Operator/e Finance

Partner.al kërkon një Operatore Finance, për një klient të suksesshëm  që operon në fushën e distribucionit të kafesë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për marrjen e porosive nga klientët; Përgatitjen e faturave të shitjes; Regjistrimin në sitemin financiar të faturave të shitjes dhe kontrollin e tyre; Kryen hedhjen e fletë daljeve në sistem; Përgjegjës për plotësimin e  faturave TVSH dhe hedhjen…

Read more

Ekonomist/e

Ekonomist/e

Partner.al kërkon një Ekonomist/e në Tiranë për një klient, i cili operon në fushën e tregtimit, shitjes me shumicë dhe pakicë të pajisjeve elektroshtëpiake. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjëse për regjistrimin e faturave të blerjeve, importeve, shpenzimeve të brendshme dhe shitjeve në Programin Financiar; Përditëson sistemet e brendshme me të dhëna financiare; Përcaktimi i kostove reale të blerjeve dhe vendosja e cmimeve…

Read more

Arkëtare

Arkëtare

Partner.al kërkon një Arkëtare në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni produktesh kozmetike dhe parukerie. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjëse për arkëtimin ditor të klientëve, agjentëve të shitjes dhe dyqaneve të kompanisë; Përgjegjëse për përpilimin e dokumentave përkatëse të arkës dhe menaxhimi i detyrimeve të klientëve; Përditëson sistemet e brendshme me të dhëna financiare dhe databazën e kompanisë; Përgjegjëse për…

Read more

Operatore Finance

Operatore Finance

Partner.al kërkon një Operatore Finance në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni produktesh kozmetike dhe parukerie. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjëse për arkëtimin ditor të klientëve, agjentëve të shitjes dhe dyqaneve të kompanisë; Përgjegjëse për përpilimin e dokumentave përkatëse të arkës dhe menaxhimi i detyrimeve të klientëve; Përditëson sistemet e brendshme me të dhëna financiare dhe databazën e kompanisë; Përgjegjëse…

Read more

Operator/e Finance Lezhë

Operator/e Finance Lezhë

Partner.al kërkon Operator/e Finance në Lezhë, për një klient me 10 vite eksperiencë në fushën e distribucionit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për marrjen e porosive nga klientët; Përgatitjen e faturave të shitjes; Regjistrimin në sitemin financiar të faturave të shitjes dhe kontrollin e tyre; Kryen hedhjen e fletë daljeve në sistem; Përgjegjës për plotësimin e  faturave TVSH dhe hedhjen e…

Read more

Ekonomist/e

Ekonomist/e

Partner.al kërkon një Ekonomiste në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e prodhimit dhe shitjes së konstruksioneve metalike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Mbajtja e të dhënave të sakta mbi transaksionet ditore; Përgatitja e bilanceve dhe faturave; Regjistron llogaritë e arkëtueshme dhe llogaritë e pagueshme; Përditëson sistemet e brendshme me të dhëna financiare; Përgatit raporte financiare; Regjistron depozitat dhe…

Read more

Operator/e Finance, Korçë

Operator/e Finance, Korçë

Partner.al kërkon një Operator/e Finance në Korçë, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e produkteve të pastrimit profesional. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Regjistrim i faturave të blerjes dhe shites, rakordimi me qëndrat e të ardhurave; Regjistrim i arkës; Njeh klientet dhe ka informacion mbi porositë; Sistemim dokumentacioni; Detyra të tjera sipas rastit; Qëndrim në showroom dhe sistemimin e tij;…

Read more

Financiere

Financiere

Partner.al kërkon një Financiere në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni që operon në treg që prej vitit 1994. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Mbajtja e të dhënave të sakta mbi transaksionet ditore; Përgatitja e bilanceve; Proceson fatura; Regjistron llogaritë e arkëtueshme dhe llogaritë e pagueshme; Përditëson sistemet e brendshme me të dhëna financiare; Përgatit raporte financiare mujore dhe për tremujorin;…

Read more

Financier/e

Financier/e

Partner.al kërkon një Financier/e në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni që operon në treg prej 15 vitesh. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Mbajtja e të dhënave të sakta mbi transaksionet ditore; Përgatitja e bilanceve; Proceson fatura; Regjistron llogaritë e arkëtueshme dhe llogaritë e pagueshme; Përditëson sistemet e brendshme me të dhëna financiare; Përgatit raporte financiare mujore dhe për tremujorin; Merr…

Read more

Ekonomist/e

Ekonomist/e

Partner.al kërkon një Ekonomiste në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni të verës. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Mbajtja e të dhënave të sakta mbi transaksionet ditore; Përgatitja e bilanceve; Proceson fatura; Regjistron llogaritë e arkëtueshme dhe llogaritë e pagueshme; Përditëson sistemet e brendshme me të dhëna financiare; Përgatit raporte financiare; Merr pjesë në auditimet financiare; Regjistron depozitat dhe pagesat bankare;…

Read more