Menaxher Shitjesh

Menaxher Supermarketi Lezhë

Menaxher Supermarketi Lezhë

Partner.al kërkon një Menaxher Supermarketi Lezhë, për një klient i cili operon në fushën e FMCG. Detyrat dhe përgjegjësitë:  • Menaxhon, koordinon dhe kontrollon operacionet në dyqan në përputhje me procedurat. • Pergjegjes per trajnimin e stafit të angazhuar në dyqan. • Kontrollon implementimin e proceseve në operacionet e dyqanit. • Organizon grafikun e punës së personelit sipas nevojave të dyqanit. Kontrollon oraret…

Read more

Menaxher Shitjesh B2B

Menaxher Shitjesh B2B

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh B2B, për një klient i cili operon në fushën e shërbimeve të Burimeve Njerëzore. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Kryen kërkime tregu të vazhdueshme mbi klientë potencial dhe konkurrencën; Menaxhon dhe mirëmban përmes takimeve dhe telefonatave portofolin e klientëve ekzistues dhe atyre të rinj; Gjeneron telefonata te vazhdueshme për të zhvilluar takime me klientë potencial; Përmbush takime të…

Read more

Menaxher Shitjesh për Zonën e Lezhës

Menaxher Shitjesh për Zonën e Lezhës

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh për Zonën e Lezhës, për një klient i cili operon në fushën e distribucionit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Punon në bashkëpunim me stafin e shitjes për arritjen e objektivave individuale; Kryen kërkime tregu të vazhdueshme mbi klientë potencial dhe konkurrencën; Prezanton dhe reklamon produktet, gjatë takimeve të organizuara me klientët; Menaxhon dhe mirëmban përmes takimeve dhe telefonatave…

Read more

Menaxher Shitjesh për Zonën e Shkodrës

Menaxher Shitjesh për Zonën e Shkodrës

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh për Zonën e Shkodrës, për një klient i cili distribuon Verë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Punon në bashkëpunim me stafin e shitjes për arritjen e objektivave individuale; Kryen kërkime tregu të vazhdueshme mbi klientë potencial dhe konkurrencën; Prezanton dhe reklamon produktet, gjatë takimeve të organizuara me klientët; Menaxhon dhe mirëmban përmes takimeve dhe telefonatave portofolin e klientëve…

Read more

Menaxher Shitjesh për Zonën e Durrësit

Menaxher Shitjesh për Zonën e Durrësit

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh për Zonën e Durrësit, për një kompani të suksesshme e cila distribuon Verë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Punon në bashkëpunim me stafin e shitjes për arritjen e objektivave individuale; Kryen kërkime tregu të vazhdueshme mbi klientë potencial dhe konkurrencën; Prezanton dhe reklamon produktet, gjatë takimeve të organizuara me klientët; Menaxhon dhe mirëmban përmes takimeve dhe telefonatave…

Read more

Agjent Shitjesh Pre-Seller

Agjent Shitjesh Pre-Seller

Partner.al kërkon një Agjent Shitjesh Pre-Seller në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni produktesh kozmetike dhe parukerie. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për menaxhimin  e një zone të caktuar dhe ndjekja e marrëdhënieve me klientët; Të realizoj planin dhe prezencën e produkteve të vendosura nga kompania në zonën e tij; Të njohë në mënyrë të shkëlqyer produktet e kompanisë, si dhe produktet…

Read more

Menaxher Shitjesh për Zonën e Tiranës

Menaxher Shitjesh për Zonën e Tiranës

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh në Tiranë, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e distribucionit të kafesë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Sigurohet që të zbatohen procedurat e miratuara nga administratori i kompanisë; Mirëmbajtja dhe menaxhimi i marrëdhënieve me klientët; Zbulon dhe vjen me propozime konkrete për  trajnim dhe zhvillim të Staff-it; Mirëmbajtja e marrëdhënieve me distributorët; Përpilimi i raporteve…

Read more

Menaxher Dyqani në Durrës

Menaxher Dyqani në Durrës

Partner.al kërkon njëMenaxher Dyqani në Durrës, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e shitjeve me pakicë të artikujve për fëmijë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Menaxhon dhe monitoron stokun e dyqanit në tërësi si të marketit edhe të magazinës duke u kujdesur për sigurinë e produktit. Monitoron ekspozimin e produkteve dhe zbaton politikat e merchandise-in në dyqan duke marrë rol…

Read more

Menaxher Dyqani

Menaxher Dyqani

Partner.al kërkon një  Menaxher Dyqani në Durrës, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e retail-it të artikujve për fëmijë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Menaxhon dhe monitoron stokun e dyqanit në tërësi si të marketit edhe të magazinës duke u kujdesur për sigurinë e produktit. Monitoron ekspozimin e produkteve dhe zbaton politikat e merchandise-in në dyqan duke marrë rol aktiv…

Read more

Asistent Menaxher Dyqani në Shkodër

Asistent Menaxher Dyqani në Shkodër

Partner.al kërkon një Asistent Menaxher Dyqani në Shkodër, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e shitjeve me pakicë të artikujve për fëmijë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Menaxhon dhe monitoron stokun e dyqanit në tërësi si të marketit edhe të magazinës duke u kujdesur për sigurinë e produktit. Monitoron ekspozimin e produkteve dhe zbaton politikat e merchandise-in në dyqan duke…

Read more