Menaxher Shitjesh

Menaxher Shitjesh për Zonën e Tiranës

Menaxher Shitjesh për Zonën e Tiranës

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh në Tiranë, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e distribucionit të kafesë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Sigurohet që të zbatohen procedurat e miratuara nga administratori i kompanisë; Mirëmbajtja dhe menaxhimi i marrëdhënieve me klientët; Zbulon dhe vjen me propozime konkrete për  trajnim dhe zhvillim të Staff-it; Mirëmbajtja e marrëdhënieve me distributorët; Përpilimi i raporteve…

Read more

Agjent Shitjesh Pre-Seller

Agjent Shitjesh Pre-Seller

Partner.al kërkon një Agjent Shitjesh Pre-Seller në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni produktesh kozmetike dhe parukerie. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për menaxhimin  e një zone të caktuar dhe ndjekja e marrëdhënieve me klientët; Të realizoj planin dhe prezencën e produkteve të vendosura nga kompania në zonën e tij; Të njohë në mënyrë të shkëlqyer produktet e kompanisë, si dhe produktet…

Read more

Menaxher Supermarketi Lezhë

Menaxher Supermarketi Lezhë

Partner.al kërkon një Menaxher Supermarketi Lezhë, për një klient i cili operon në fushën e FMCG. Detyrat dhe përgjegjësitë:  • Menaxhon, koordinon dhe kontrollon operacionet në dyqan në përputhje me procedurat. • Pergjegjes per trajnimin e stafit të angazhuar në dyqan. • Kontrollon implementimin e proceseve në operacionet e dyqanit. • Organizon grafikun e punës së personelit sipas nevojave të dyqanit. Kontrollon oraret…

Read more

Menaxher Shitjesh B2B

Menaxher Shitjesh B2B

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh B2B, për një klient i cili operon në fushën e shërbimeve të Burimeve Njerëzore. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Kryen kërkime tregu të vazhdueshme mbi klientë potencial dhe konkurrencën; Menaxhon dhe mirëmban përmes takimeve dhe telefonatave portofolin e klientëve ekzistues dhe atyre të rinj; Gjeneron telefonata te vazhdueshme për të zhvilluar takime me klientë potencial; Përmbush takime të…

Read more

Menaxher Shitjesh për Zonën e Lezhës

Menaxher Shitjesh për Zonën e Lezhës

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh për Zonën e Lezhës, për një klient i cili operon në fushën e distribucionit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Punon në bashkëpunim me stafin e shitjes për arritjen e objektivave individuale; Kryen kërkime tregu të vazhdueshme mbi klientë potencial dhe konkurrencën; Prezanton dhe reklamon produktet, gjatë takimeve të organizuara me klientët; Menaxhon dhe mirëmban përmes takimeve dhe telefonatave…

Read more

Menaxher Shitjesh për Zonën e Shkodrës

Menaxher Shitjesh për Zonën e Shkodrës

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh për Zonën e Shkodrës, për një klient i cili distribuon Verë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Punon në bashkëpunim me stafin e shitjes për arritjen e objektivave individuale; Kryen kërkime tregu të vazhdueshme mbi klientë potencial dhe konkurrencën; Prezanton dhe reklamon produktet, gjatë takimeve të organizuara me klientët; Menaxhon dhe mirëmban përmes takimeve dhe telefonatave portofolin e klientëve…

Read more

Menaxher Shitjesh për Zonën e Durrësit

Menaxher Shitjesh për Zonën e Durrësit

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh për Zonën e Durrësit, për një kompani të suksesshme e cila distribuon Verë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Punon në bashkëpunim me stafin e shitjes për arritjen e objektivave individuale; Kryen kërkime tregu të vazhdueshme mbi klientë potencial dhe konkurrencën; Prezanton dhe reklamon produktet, gjatë takimeve të organizuara me klientët; Menaxhon dhe mirëmban përmes takimeve dhe telefonatave…

Read more

Agjent Shitjesh Pre-Seller

Agjent Shitjesh Pre-Seller

Partner.al kërkon një Agjent Shitjesh Pre-Seller në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni produktesh kozmetike dhe parukerie. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për menaxhimin  e një zone të caktuar dhe ndjekja e marrëdhënieve me klientët; Të realizoj planin dhe prezencën e produkteve të vendosura nga kompania në zonën e tij; Të njohë në mënyrë të shkëlqyer produktet e kompanisë, si dhe produktet…

Read more

Menaxher Shitjesh për Zonën e Tiranës

Menaxher Shitjesh për Zonën e Tiranës

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh në Tiranë, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e distribucionit të kafesë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Sigurohet që të zbatohen procedurat e miratuara nga administratori i kompanisë; Mirëmbajtja dhe menaxhimi i marrëdhënieve me klientët; Zbulon dhe vjen me propozime konkrete për  trajnim dhe zhvillim të Staff-it; Mirëmbajtja e marrëdhënieve me distributorët; Përpilimi i raporteve…

Read more

Menaxher Dyqani në Durrës

Menaxher Dyqani në Durrës

Partner.al kërkon njëMenaxher Dyqani në Durrës, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e shitjeve me pakicë të artikujve për fëmijë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Menaxhon dhe monitoron stokun e dyqanit në tërësi si të marketit edhe të magazinës duke u kujdesur për sigurinë e produktit. Monitoron ekspozimin e produkteve dhe zbaton politikat e merchandise-in në dyqan duke marrë rol…

Read more