News

Financier/e

Financier/e

Financier/e Partner.al kërkon Financier/e për një kompani e cila që operon në fushen e distribucionit. Detyrat dhe përgjegjësitë: Rregjistrimi i gjithë veprimeve të aktivitetit në sistemin e kontabilitetit sipas legjislacionit tatimor; Përgatitja e raporteve periodike, analizave financiare si dhe cdo dokumentacioni tjetër; Hartimi i raporte mujore sipas legjislacionit shqiptar dhe kërkesave të kompanisë; Përgatitja e pasqyrave financiare në fund të…

Read more