Drejtor Marketingu

Drejtor Marketingu

Partner.al kërkon një Drejtor Marketingu në Tiranë, për një klient me 25 vite eksperiencë në prodhimin dhe distribucionin e produkteve ushqimore në tregun e Ballkanit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për udhëheqjen e departamentit të marketingut, duke ndërtuar marrëdhënie të forta me partnerët dhe stafin e punës; Harton dhe monitoron planin vjetor të marketingut, i cili detajon aktivitetet e vitit që…

Read more

Menaxher/e Marketingu

Menaxher/e Marketingu

Partner.al kërkon një Menaxher/e Marketingu në Tiranë, për një klient me 25 vite eksperiencë në prodhimin dhe distribucionin e produkteve ushqimore në tregun e Ballkanit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për udhëheqjen e departamentit të marketingut, duke ndërtuar marrëdhënie të forta me partnerët dhe stafin e punës; Harton dhe monitoron planin vjetor të marketingut, i cili detajon aktivitetet e vitit që…

Read more

Franchise Manager

Franchise Manager

Partner.al kërkon një Franchise Manager në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit te pllakave, parketeve dhe hidrosanitareve. Detyrat dhe përgjegjësitë: Përgjegjës për gjetjen e klientëve të rinj dhe ndjekja e klientëve ekzistues; Përgjegjës për ndjekjen e procesit të shitjes, marrja e porosisë, lëvrimin e mallit dhe ndjekja e pagesave; Prezanton kompaninë dhe produktet e…

Read more

Specialist/e Marketingu

Specialist/e Marketingu

Partner.al kërkon një Specialist/e Marketingu në Tiranë, për një klient me eksperiencë 13 vjecare në prodhimin dhe distribucionin e pijeve energjike dhe freskuese . Detyrat dhe përgjegjësitë:  Jep suportin e tij në rishikimin e procedurës marketing mbi bazën e eksperiencës së përditshme ne përputhje me kerkesat e departamentit dhe  kompanisë; Do të jetë pjesë e grupit për hartimin dhe monitorimi i…

Read more

Arkitekt/e

Arkitekt/e

Partner.al kërkon një Arkitekt/e në Tiranë, për një klient i cili operonë në fushën e arkitekturës dhe urbanistikës. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgatitja e planimetrive, renderave, detajeve në përputhje me kriteret e projektit dhe kërkesat e klientit; Ti ofrojë një shërbim të kompletuar duke konceptuar dhe dizenjuar kërkesat e klientit; Të zhvillojë materiale grafike në programet, AutoCad, Revit 3DS MAX, Photoshop etj, për…

Read more

Head of Security

Head of Security

Partner.al kërkon një Head of Security, për një klient i cili operon në sektorin e financimit për blerjen e automjeteve. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për sigurimin e  informacionit në lidhje me klientët; Përgjegjës për kërkimin e informacioneve rreth klienteve të cilët kanë precedente penale; Janë gjithmonë vigjelent dhe hetues për llojet e mashtrimeve të brëndëshme ose të jashtme financiare dhe…

Read more

Oficer Kredie Durrës

Oficer Kredie Durrës

Partner.al kërkon një Oficer Kredie në Durrës , për një klient i cili operon në sektorin e financimit për blerjen e automjeteve. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Promovon shërbim të shpejtë dhe profesional klientëve potencialë dhe ekzistues në mënyrë që të sigurojë një marrëdhënie afatgjatë; Identifikon klientë potencialë, në nevojë për financim dhe i bind ata për financim ose ofron këshillim financiar; Zhvillon…

Read more

Risk Assessor

Risk Assessor

Partner.al kërkon një Risk Assessor në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e financimit për blerjen e automjeteve. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për të kontrolluar të gjitha hapat dhe dokumentet në dispozicion për një kërkesë kredie; Përgjegjës për listat e azhurnuara të referencave të përdorura në procesin e huasë si: pagat të industrive / profesioneve të ndryshme, qiratë,…

Read more

Shitës/e

Shitës/e

Partner.al kërkon një Shitës/e në Tiranë, për një klient i cili operon prej 10 vitesh në sektorin e importit dhe distribucionit të frutave të thata. Detyrat dhe përgjegjësitë: Të sigurojë një shërbim cilësor dhe profesional ndaj klienteve; Krijon komunikimin me klientët, kupton interesin e tyre, i prezanton dhe i sygjeron produktet për të cilat ai është i interesuar. Përgjëgjes për…

Read more

Showroom Manager

Showroom Manager

Partner.al kërkon një Showroom Manager në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit te pllakave, parketeve dhe hidrosanitareve. Detyrat dhe përgjegjësitë: Përgjegjës për arritjen e objektivave sasiorë dhe cilësorë në Showroom; Përgjegjës për ndarjen dhe ndjekjen e realizimit të detyrave të stafit në Showroom, si dhe trajnimin e vazhdueshëm te stafit; Menaxhon dhe motivon…

Read more