special offers

Arkitekt/e

Arkitekt/e

Partner.al kërkon një Arkitekt/e në Tiranë, për një klient i cili operonë në fushën e arkitekturës dhe urbanistikës. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgatitja e planimetrive, renderave, detajeve në përputhje me kriteret e projektit dhe kërkesat e klientit; Ti ofrojë një shërbim të kompletuar duke konceptuar dhe dizenjuar kërkesat e klientit; Të zhvillojë materiale grafike në programet, AutoCad, Revit 3DS MAX, Photoshop etj, për…

Read more

Head of Security

Head of Security

Partner.al kërkon një Head of Security, për një klient i cili operon në sektorin e financimit për blerjen e automjeteve. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për sigurimin e  informacionit në lidhje me klientët; Përgjegjës për kërkimin e informacioneve rreth klienteve të cilët kanë precedente penale; Janë gjithmonë vigjelent dhe hetues për llojet e mashtrimeve të brëndëshme ose të jashtme financiare dhe…

Read more

Oficer Kredie Durrës

Oficer Kredie Durrës

Partner.al kërkon një Oficer Kredie në Durrës , për një klient i cili operon në sektorin e financimit për blerjen e automjeteve. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Promovon shërbim të shpejtë dhe profesional klientëve potencialë dhe ekzistues në mënyrë që të sigurojë një marrëdhënie afatgjatë; Identifikon klientë potencialë, në nevojë për financim dhe i bind ata për financim ose ofron këshillim financiar; Zhvillon…

Read more

Risk Assessor

Risk Assessor

Partner.al kërkon një Risk Assessor në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e financimit për blerjen e automjeteve. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për të kontrolluar të gjitha hapat dhe dokumentet në dispozicion për një kërkesë kredie; Përgjegjës për listat e azhurnuara të referencave të përdorura në procesin e huasë si: pagat të industrive / profesioneve të ndryshme, qiratë,…

Read more

Menaxher/e Dyqani Lushnje

Menaxher/e Dyqani Lushnje

Partner.al kërkon një Menaxher/e Dyqani në Lushnje për një kompani, lider në tregëtimin e pajisjeve Elektroshtëpiake. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për të dorëzuar planin vjetor të xhiros dhe fitimit; Menaxhimi dhe motivimi i skuadrës për të arritur objektivat dhe për të sigurur rendiment; Menaxhimi i niveleve të stoqeve sipas buxhetit dhe marrja e vendimeve kyce për kontrollin e stokut; Mbledhja,…

Read more

Menaxher/e Zyre

Menaxher/e Zyre

Partner.al kërkon një Menaxher/e Zyre në Tiranë, për një klient i cili operonë në sektorin e prodhimit dhe shitjes së konstruksioneve metalike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Mbikëqyr veprimtarinë e përditshme të kompanisë; Siguron që punonjësit të punojnë në mënyrë produktive dhe të koordinuar midis departamenteve; Përgatit raportet periodike për administratoret; Harton dhe dorëzon raportet tek administratorët për të gjitha çështjet me rëndësi; Ruajtja…

Read more

Shef/e Finance

Shef/e Finance

Partner.al kërkon një Shef/e Finance në Tiranë, për një klient i cili operonë në sektorin e prodhimit dhe shitjes së konstruksioneve metalike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Menaxhon, kontrollon dhe mbikqyr departamentin e Financës; Të njohë shumë mirë programet financiare Alpha dhe Financa 5; Koordinon përgatitjen e pasqyrave financiare & raporteve financiare; Zbaton rigorozisht procedurat e financës & kontabilitetit; Kontrollon miratimin dhe përpunimin e të…

Read more

Arkitekt/e

Arkitekt/e

Partner.al kërkon një Arkitekt/e në Tiranë, për një klient i cili operonë në sektorin e prodhimit dhe shitjes së konstruksioneve metalike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgatitja e planimetrive, renderave, detajeve në përputhje me kriteret e projektit dhe kërkesat e klientit; Ti ofroje klientëve një shërbim të kompletuar duke konceptuar arredimin e dyqaneve, marketeve dhe magazinave; Të zhvilloj materiale grafike në programet Photoshop, AutoCad,…

Read more

Store Manager

Store Manager

Partner.al kërkon një Store Manager në Tiranë për një butik veshjesh, brand ndërkombëtar. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjësi për aktivitetin e shitjeve retail dhe menaxhimin e përditshëm të butikut dhe shitjeve Retail; Menaxhon, organizon, monitoron, trajnon dhe vlerëson punën e punonjësve nën mbikqyrje; Bashkëpunon me punonjësit e tjerë për të arritur target dhe objektivat e vendosura; Përgjegjësi për mirëmbajtjen e ambjenteve…

Read more

Store Manager

Store Manager

Partner.al kërkon Store Manager për një kompani  që operon në fushën e retail të produkteve elektroshtepiake premium. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjësi për aktivitetin e shitjeve retail dhe menaxhimin e përditshëm të Show Room-it dhe shitjeve Retail; Menaxhon, organizon, monitoron, trajnon dhe vlerëson punën e punonjësve nën mbikqyrje; Bashkëpunon me punonjësit e tjerë të kompanisë për të arritur target dhe objektivat…

Read more