special offers

Specialist/e IT

Specialist/e IT

Partner.al kërkon një Specialist/e IT në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e mikrofinancimit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Të riparojë problemet e ndryshme në sistem; Të menaxhojë sistemet e operimit Linux, Windows Server 2012 dhe versionet më pas; Të jetë njohës i sistemeve Backup të të dhënave (Tape Server); Të kujdeset për shërbimet bazë të Active-Directory dhe mail…

Read more

Infermier/e

Infermier/e

Partner.al ofron mundësi punësimi të menjëhershëm për Infermier/e me eksperiencë dhe me njohuri të nivelit B1 të gjuhës në spitalet Gjermane. Kompania mundëson: Vazhdimin e mësimit të gjuhës Gjermane deri në arritjen e nivelit B2; Asistencë në kompletimin e dokumentacionit; Mbulimin e kostos së jetesës; Aplikantët duhet :  Të kenë Diplomë Universitare; Të kenë të mbrojtur nivelin B1 të gjuhës…

Read more

Oficer Kredie

Oficer Kredie

Partner.al kërkon një Oficer Kredie në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e mikrofinancimit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Promovon shërbim të shpejtë dhe profesional klientëve potencialë dhe ekzistues në mënyrë që të sigurojë një marrëdhënie afatgjatë; Identifikon klientë potencialë, në nevojë për financim dhe i bind ata për financim ose ofron këshillim financiar; Zhvillon takime me klientë potencialë…

Read more

Oficer Kredie Lushnje

Oficer Kredie Lushnje

Partner.al kërkon një Oficer Kredie për Zonën e Lushnjes, për një klient i cili operon në sektorin e mikrofinancimit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Promovon shërbim të shpejtë dhe profesional klientëve potencialë dhe ekzistues në mënyrë që të sigurojë një marrëdhënie afatgjatë; Identifikon klientë potencialë, në nevojë për financim dhe i bind ata për financim ose ofron këshillim financiar; Zhvillon takime me…

Read more

Arkitekt/e

Arkitekt/e

Partner.al kërkon një Arkitekt/e në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e ndërtimit prej 20 vitesh. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Siguron asistencë për klientët nëpërmjet interpretimit arkitektural të projektit dhe shpjegimit të cdo detaji teknik; Regjistron dhe analizon me kujdes kërkesat e klientëve në lidhje me planin arkitekturor dhe realizon skema të cilat përmbushin kërkesat e klinetëve; Siguron se cdo koncept/skicë…

Read more

Oficer Kredie

Oficer Kredie

Partner.al kërkon një Oficer Kredie për Zonën e Kavajës dhe Lushnjes, për një klient i cili operon në sektorin e mikrofinancimit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Promovon shërbim të shpejtë dhe profesional klientëve potencialë dhe ekzistues në mënyrë që të sigurojë një marrëdhënie afatgjatë; Identifikon klientë potencialë, në nevojë për financim dhe i bind ata për financim ose ofron këshillim financiar; Zhvillon…

Read more

Arkitekt/e

Arkitekt/e

Partner.al kërkon një Arkitekt/e në Tiranë, për një klient i cili operonë në fushën e arkitekturës dhe urbanistikës. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgatitja e planimetrive, renderave, detajeve në përputhje me kriteret e projektit dhe kërkesat e klientit; Ti ofrojë një shërbim të kompletuar duke konceptuar dhe dizenjuar kërkesat e klientit; Të zhvillojë materiale grafike në programet, AutoCad, Revit 3DS MAX, Photoshop etj, për…

Read more

Head of Security

Head of Security

Partner.al kërkon një Head of Security, për një klient i cili operon në sektorin e financimit për blerjen e automjeteve. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për sigurimin e  informacionit në lidhje me klientët; Përgjegjës për kërkimin e informacioneve rreth klienteve të cilët kanë precedente penale; Janë gjithmonë vigjelent dhe hetues për llojet e mashtrimeve të brëndëshme ose të jashtme financiare dhe…

Read more

Oficer Kredie Durrës

Oficer Kredie Durrës

Partner.al kërkon një Oficer Kredie në Durrës , për një klient i cili operon në sektorin e financimit për blerjen e automjeteve. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Promovon shërbim të shpejtë dhe profesional klientëve potencialë dhe ekzistues në mënyrë që të sigurojë një marrëdhënie afatgjatë; Identifikon klientë potencialë, në nevojë për financim dhe i bind ata për financim ose ofron këshillim financiar; Zhvillon…

Read more

Risk Assessor

Risk Assessor

Partner.al kërkon një Risk Assessor në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e financimit për blerjen e automjeteve. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për të kontrolluar të gjitha hapat dhe dokumentet në dispozicion për një kërkesë kredie; Përgjegjës për listat e azhurnuara të referencave të përdorura në procesin e huasë si: pagat të industrive / profesioneve të ndryshme, qiratë,…

Read more