special offers

Teknik IT

Teknik IT

Partner.al kërkon një Teknik IT në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e IT dhe Sistemeve të Sigurisë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për instalimin e rrjeteve kompjuterike ose CCTV; Përgjegjës për instalimin e sistemeve  të ndryshme në grup ose në varesi të punimeve; Përgjegjës për riparime paisjesh komjuterike apo paisje zyre në servisin e kompanisë; Përgjegjës për…

Read more

Menaxhere Dyqani

Menaxhere Dyqani

Partner.al kërkon një Menaxhere Dyqani në Lushnje për një kompani të suksesshme distribucioni produktesh kozmetike dhe parukerie. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjësi për aktivitetin e shitjeve dhe menaxhimin e përditshëm të dyqanit; Menaxhon, organizon, monitoron, trajnon dhe vlerëson punën e punonjësve nën mbikqyrje; Bashkëpunon me punonjësit e tjerë për të arritur target dhe objektivat e vendosura; Përgjegjësi për mirëmbajtjen e ambjenteve…

Read more

Store Manager

Store Manager

Partner.al kërkon një Store Manager në Tiranë për një butik veshjesh, brand ndërkombëtar. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjësi për aktivitetin e shitjeve retail dhe menaxhimin e përditshëm të butikut dhe shitjeve Retail; Menaxhon, organizon, monitoron, trajnon dhe vlerëson punën e punonjësve nën mbikqyrje; Bashkëpunon me punonjësit e tjerë për të arritur target dhe objektivat e vendosura; Përgjegjësi për mirëmbajtjen e ambjenteve…

Read more

Menaxhere Zyre

Menaxhere Zyre

Partner.al kërkon një Menaxher/e Zyre në Tiranë, për një klient i cili operon në fushën e trajtimeve estetike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Menaxhon operacionet ditore të sallonit, përfshirë procedurat e hapjes dhe mbylljes, si dhe oraret/turnet e stafit në varësi. Mbikqyr sjelljen e stafit dhe ruan komunikimin me klientet; Menaxhon çdo ditë rezervimet dhe oraret për klintet; Hedh të dhënave në programin excel…

Read more

Specialist/e IT

Specialist/e IT

Partner.al kërkon një Specialist/e IT në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e mikrofinancimit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Të riparojë problemet e ndryshme në sistem; Të menaxhojë sistemet e operimit Linux, Windows Server 2012 dhe versionet më pas; Të jetë njohës i sistemeve Backup të të dhënave (Tape Server); Të kujdeset për shërbimet bazë të Active-Directory dhe mail…

Read more

Infermier/e

Infermier/e

Partner.al ofron mundësi punësimi të menjëhershëm për Infermier/e me eksperiencë dhe me njohuri të nivelit B1 të gjuhës në spitalet Gjermane. Kompania mundëson: Vazhdimin e mësimit të gjuhës Gjermane deri në arritjen e nivelit B2; Asistencë në kompletimin e dokumentacionit; Mbulimin e kostos së jetesës; Aplikantët duhet :  Të kenë Diplomë Universitare; Të kenë të mbrojtur nivelin B1 të gjuhës…

Read more

Oficer Kredie

Oficer Kredie

Partner.al kërkon një Oficer Kredie në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e mikrofinancimit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Promovon shërbim të shpejtë dhe profesional klientëve potencialë dhe ekzistues në mënyrë që të sigurojë një marrëdhënie afatgjatë; Identifikon klientë potencialë, në nevojë për financim dhe i bind ata për financim ose ofron këshillim financiar; Zhvillon takime me klientë potencialë…

Read more

Oficer Kredie Lushnje

Oficer Kredie Lushnje

Partner.al kërkon një Oficer Kredie për Zonën e Lushnjes, për një klient i cili operon në sektorin e mikrofinancimit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Promovon shërbim të shpejtë dhe profesional klientëve potencialë dhe ekzistues në mënyrë që të sigurojë një marrëdhënie afatgjatë; Identifikon klientë potencialë, në nevojë për financim dhe i bind ata për financim ose ofron këshillim financiar; Zhvillon takime me…

Read more

Arkitekt/e

Arkitekt/e

Partner.al kërkon një Arkitekt/e në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e ndërtimit prej 20 vitesh. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Siguron asistencë për klientët nëpërmjet interpretimit arkitektural të projektit dhe shpjegimit të cdo detaji teknik; Regjistron dhe analizon me kujdes kërkesat e klientëve në lidhje me planin arkitekturor dhe realizon skema të cilat përmbushin kërkesat e klinetëve; Siguron se cdo koncept/skicë…

Read more

Oficer Kredie

Oficer Kredie

Partner.al kërkon një Oficer Kredie për Zonën e Kavajës dhe Lushnjes, për një klient i cili operon në sektorin e mikrofinancimit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Promovon shërbim të shpejtë dhe profesional klientëve potencialë dhe ekzistues në mënyrë që të sigurojë një marrëdhënie afatgjatë; Identifikon klientë potencialë, në nevojë për financim dhe i bind ata për financim ose ofron këshillim financiar; Zhvillon…

Read more