special offers

Store Manager

Store Manager

Partner.al kërkon një Store Manager në Tiranë për një butik veshjesh, brand ndërkombëtar. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjësi për aktivitetin e shitjeve retail dhe menaxhimin e përditshëm të butikut dhe shitjeve Retail; Menaxhon, organizon, monitoron, trajnon dhe vlerëson punën e punonjësve nën mbikqyrje; Bashkëpunon me punonjësit e tjerë për të arritur target dhe objektivat e vendosura; Përgjegjësi për mirëmbajtjen e ambjenteve…

Read more

Store Manager

Store Manager

Partner.al kërkon Store Manager për një kompani  që operon në fushën e retail të produkteve elektroshtepiake premium. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjësi për aktivitetin e shitjeve retail dhe menaxhimin e përditshëm të Show Room-it dhe shitjeve Retail; Menaxhon, organizon, monitoron, trajnon dhe vlerëson punën e punonjësve nën mbikqyrje; Bashkëpunon me punonjësit e tjerë të kompanisë për të arritur target dhe objektivat…

Read more

Store Manager

Store Manager

Partner.al kërkon Store Manager për një kompani  retail që operon në fushën e produkteve elektroshtepiake premium. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjësi për aktivitetin e shitjeve retail dhe menaxhimin e përditshëm të Show Room-it dhe shitjeve Retail; Menaxhon, organizon, monitoron, trajnon dhe vlerëson punën e punonjësve nën mbikqyrje; Bashkëpunon me punonjësit e tjerë të kompanisë për të arritur target dhe objektivat e…

Read more

Shef Kuzhine

Shef Kuzhine

Partner.al kërkon një Shef Kuzhine Internacionale për një ndër restorantet më me emër të momentit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Është përgjegjës për të gjitha aktivitetet që lidhen me kuzhinën;përfshin krijim menu, Menaxhimine stafit të kuzhinës, dizenjimin e pjateve etj. Kryen të gjitha porositë Përcjell dhe monitoron freskinë dhe cilësinë e lëndëve të para ushqimore Udhëheq dhe/ose delegon trajnimin në vendin e…

Read more

Specialist Blerjesh

Specialist Blerjesh

Partner.al kërkon Specialist Blerjesh për një kompani Retail që operon në fushën e hidrosanitareve, parketeve, pllakave etj. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Identifikimi i nevojave të kompanisë për furnizimin me produktet dhe pajisjet e nevojshme, te cilat do I informohen nga Departamenti I Shitjes ose Drejtorat; Ndërtimi i marrëdhënieve të komunikimit me partnerët e biznesit brenda dhe jashtë; Kryen porositë, kërkesat dhe…

Read more

Asistent Menaxher Dyqani

Asistent Menaxher Dyqani

Partner.al kërkon Asistent Menaxher për një rrjet dyqanesh shumë të suksesshëm që operon në fushën e elektroshtëpiakeve. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjësia për të dorezuar planin vjetor ne xhiro dhe fitim para interesit dhe amortizimit; Menaxhimi dhe motivimi i skuadrës për të rritur shitjet dhe për të siguruar rendiment; Menaxhimi i niveleve te stoqeve sipas buxhetit dhe marrja e vendimeve kyce…

Read more

Financier/e

Financier/e

Financier/e Partner.al kërkon Financier/e për një kompani e cila që operon në fushen e distribucionit. Detyrat dhe përgjegjësitë: Rregjistrimi i gjithë veprimeve të aktivitetit në sistemin e kontabilitetit sipas legjislacionit tatimor; Përgatitja e raporteve periodike, analizave financiare si dhe cdo dokumentacioni tjetër; Hartimi i raporte mujore sipas legjislacionit shqiptar dhe kërkesave të kompanisë; Përgatitja e pasqyrave financiare në fund të…

Read more