teknik

Teknik për sistemet e Ngrohjes-Ftohjes

Teknik për sistemet e Ngrohjes-Ftohjes

Partner.al kërkon një Teknik të specializuar për sistemet e Ngrohjes-Ftohjes në Tiranë, për një kompani të suksesshme konstruksioni. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Riparon në kohë frigoriferët dhe impjantet ftohëse-ngrohëse. Menaxhon mirë pjesët e këmbimit për riparimin e frigoriferëve dhe impjanteve ftohës-ngrohës. Raporton në mënyrë javore për të gjitha riparimet e bëra. Riparon dhe përgatit për tregun të gjithë frigoriferët sezonal të…

Read more