Menaxher Prodhimi

Përgjegjës/e Prodhimi në Shtypshkronjë

Përgjegjës/e Prodhimi në Shtypshkronjë

Partner.al kërkon një Përgjegjës/e Prodhimi në Tiranë për një shtypshkronjë me aktivitet kryesor prodhimin e produkteve si : fletore të formateve të ndryshme, blloqe, rulona kasash, fletore vizatimi, dosje etj. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Organizon detyrat dhe përgjegjësitë në repartin e prodhimit; Organizon procesin e prodhimit mbi bazën e planit të shitjeve dhe kapacitetit të makinerive; Organizon dhe koordinon planin e punës…

Read more

Përgjegjës/e Prodhimi

Përgjegjës/e Prodhimi

Partner.al kërkon një Përgjegjës/e Prodhimi në Tiranë për një shtypshkronjë me aktivitet kryesor prodhimin e produkteve si : fletore të formateve të ndryshme, blloqe, rulona kasash, fletore vizatimi, dosje etj. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Organizon detyrat dhe përgjegjësitë në repartin e prodhimit; Organizon procesin e prodhimit mbi bazën e planit të shitjeve dhe kapacitetit të makinerive; Organizon dhe koordinon planin e punës…

Read more

Menaxher Prodhimi

Menaxher Prodhimi

Partner.al kërkon një Menaxher Prodhimi në Qarkun Fier-Vlorë, për një kompani të suksesshme të prodhimit dhe amballazhimit të ujit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Planifikon dhe organizon procesin periodik të prodhimit (ditor/javor/mujor); Sigurohet për zbatimin e standarteve dhe ligjeve të sigurisë dhe shëndetit në punë; Vendos standartet e kontrollit të cilësisë; Harton dhe mbikqyr procesin e prodhimit për të garantuar ecurinë e…

Read more