vacancies

Ndihmës Magazinier

Ndihmës Magazinier

Partner.al kërkon një Ndihmës Magazinier në Tiranë, për një kompani lider në tregtimin me shumicë dhe pakicë të veglave të punës si edhe aksesorëve që lidhen me to. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Mbikqyrë praninë e produkteve, magazinimin, shpërndarjen dhe mirëmbajtjen e  ambjenteve dhe pajisjeve në magazinë; Kontrollon sasinë dhe cilesinë e produktit që hynë dhe del nga magazina bashkë me përgjegjësin…

Read more

Specialist/e IT

Specialist/e IT

Partner.al kërkon një Specialist/e IT në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e mikrofinancimit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Të riparojë problemet e ndryshme në sistem; Të menaxhojë sistemet e operimit Linux, Windows Server 2012 dhe versionet më pas; Të jetë njohës i sistemeve Backup të të dhënave (Tape Server); Të kujdeset për shërbimet bazë të Active-Directory dhe mail…

Read more

Menaxher Shitjesh për Zonën e Jugut

Menaxher Shitjesh për Zonën e Jugut

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh për Zonën e Jugut, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e distribucionit të kafesë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Sigurohet që të zbatohen procedurat e miratuara nga administratori i kompanisë; Mirëmbajtja dhe menaxhimi i marrëdhënieve me klientët; Zbulon dhe vjen me propozime konkrete për  trajnim dhe zhvillim të Staff-it të shitjeve; Mirëmbajtja e marrëdhënieve…

Read more

Menaxher Shitjesh për Zonën e Veriut

Menaxher Shitjesh për Zonën e Veriut

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh për Zonën e Veriut, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e distribucionit të kafesë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Sigurohet që të zbatohen procedurat e miratuara nga administratori i kompanisë; Mirëmbajtja dhe menaxhimi i marrëdhënieve me klientët; Zbulon dhe vjen me propozime konkrete për  trajnim dhe zhvillim të Staff-it të shitjeve; Mirëmbajtja e marrëdhënieve…

Read more

Menaxher Shitjesh

Menaxher Shitjesh

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh në Tiranë, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e distribucionit të kafesë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Sigurohet që të zbatohen procedurat e miratuara nga administratori i kompanisë; Mirëmbajtja dhe menaxhimi i marrëdhënieve me klientët; Zbulon dhe vjen me propozime konkrete për  trajnim dhe zhvillim të Staff-it të shitjeve; Mirëmbajtja e marrëdhënieve me distributorët;…

Read more

Infermier/e

Infermier/e

Partner.al ofron mundësi punësimi të menjëhershëm për Infermier/e me eksperiencë dhe me njohuri të nivelit B1 të gjuhës në spitalet Gjermane. Kompania mundëson: Vazhdimin e mësimit të gjuhës Gjermane deri në arritjen e nivelit B2; Asistencë në kompletimin e dokumentacionit; Mbulimin e kostos së jetesës; Aplikantët duhet :  Të kenë Diplomë Universitare; Të kenë të mbrojtur nivelin B1 të gjuhës…

Read more

Oficer Kredie

Oficer Kredie

Partner.al kërkon një Oficer Kredie në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e mikrofinancimit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Promovon shërbim të shpejtë dhe profesional klientëve potencialë dhe ekzistues në mënyrë që të sigurojë një marrëdhënie afatgjatë; Identifikon klientë potencialë, në nevojë për financim dhe i bind ata për financim ose ofron këshillim financiar; Zhvillon takime me klientë potencialë…

Read more

Saldator me Tik

Saldator me Tik

Partner.al kërkon një Saldator me Tik në Tiranë, i cili operon në fushën e tregtimit, shitjes me shumicë dhe pakicë të pajisjeve elektroshtëpiake. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Njeh lidhjet dhe prerjet e produkteve të materialeve të ndryshme për prodhimin e mëtejshëm; Planifikon dhe analizon punën mbi lidhjet e saldimit; Kryen aktivitete të saldim në përputhje me planet e punës të miratuara; Ndjek udhëzimet e…

Read more

Teknik Frigoriferi

Teknik Frigoriferi

Partner.al kërkon një Teknik Frigoriferi në Tiranë për një klient, i cili operon në fushën e tregtimit, shitjes me shumicë dhe pakicë të pajisjeve elektroshtëpiake. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Teston pajisjet dhe konstaton difektin.; Riparon pajisjet duke  respektuar afatet e përcaktuara; Harton kërkesen për pjesë kembimi tek supervizori; Ploteson të dhënat për cdo riparim të kryer në librin e punës; Kryen procesin…

Read more