vacancies

Specialist Auditues Financiar

Specialist Auditues Financiar

Partner.al kërkon një Specialist Auditues Financiar në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit te pllakave, parketeve dhe hidrosanitareve. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Analizon çdo departament të kompanisë, veçanërisht Departamentin e Financës; Kontrollon, verifikon dhe vlerëson veprimtaritë e departamenteve/filialeve & punën individuale të punonjësve të shoqërisë për të përcaktuar përputhshmërinë me rregulloret, standartet, proçedurat dhe…

Read more

Area Manager

Area Manager

Partner.al kërkon një Area Manager për zonën e Veriut & Jug-Lindje, për një klient i cili operon prej 20 vitesh në fushën e distribucionit në industrinë e FMCG. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Përgjegjës për mirëmbajtjen e rrjetit ekzistues të klientëve dhe identifikimin e klientëve të rinj;  Menaxhon, organizon, monitoron, trajnon dhe vlerëson punën e ekipit të shitjes; Identifikon dhe zhvillon strategji konkrete për…

Read more

Shitëse

Shitëse

Partner.al kërkon një Shitëse në Tiranë, për një butik veshjesh, brand ndërkombëtar. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Të sigurojë një shërbim cilësor dhe profesional ndaj klienteve; Krijon komunikimin me klientët, kupton interesin e tyre, i prezanton dhe i sygjeron produktet për të cilat ai është i interesuar. Përgjegjëse për shitjet në dyqan; Të ndjekë proceset e punës si i janë përcaktuar; Të tregojë…

Read more

Teknik IT

Teknik IT

Partner.al kërkon një Teknik IT në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e IT dhe Sistemeve të Sigurisë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për instalimin e rrjeteve kompjuterike ose CCTV; Përgjegjës për instalimin e sistemeve  të ndryshme në grup ose në varesi të punimeve; Përgjegjës për riparime paisjesh komjuterike apo paisje zyre në servisin e kompanisë; Përgjegjës për…

Read more

Inxhinier Preventivues/Kostoist

Inxhinier Preventivues/Kostoist

Partner.al kërkon një Inxhinier Preventivues/Kostoist, në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e ndërtimit prej 23 vitesh. Detyrat dhe përgjegjësitë:    Kryen rol teknik, organizativ dhe supervisor për projektet në ndërtim; Harton preventivat e objekteve të planifikuara për tu ndërtuar nga kompania; Rivlerëson preventivat me fonde pubike apo preventiva të tjera për projekte të porositura nga Kompania, mbas shyrtimit të…

Read more

Agjent Shitjesh Berat

Agjent Shitjesh Berat

Partner.al kërkon një Agjent Shitjesh për qytetin e Beratit për një klient i cili operon prej 20 vitesh në fushën e distribucionit në industrinë e FMCG. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për zonën e Beratit; Viziton pikat e zonës sipas programit ditor; Të ndërtoje të ndjekë dhe të përmirësoje në mënyrë të vazhdueshme marrëdhëniet me klientët; Prezanton në mënyrë profesionale produktet…

Read more

Menaxhere Dyqani

Menaxhere Dyqani

Partner.al kërkon një Menaxhere Dyqani në Lushnje për një kompani të suksesshme distribucioni produktesh kozmetike dhe parukerie. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjësi për aktivitetin e shitjeve dhe menaxhimin e përditshëm të dyqanit; Menaxhon, organizon, monitoron, trajnon dhe vlerëson punën e punonjësve nën mbikqyrje; Bashkëpunon me punonjësit e tjerë për të arritur target dhe objektivat e vendosura; Përgjegjësi për mirëmbajtjen e ambjenteve…

Read more

Shitëse

Shitëse

Partner.al kërkon një Shitëse Dyqani në Lushnje, për një kompani të suksesshme distribucioni produktesh kozmetike dhe parukerie. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Të sigurojë një shërbim cilësor dhe profesional ndaj klienteve; Krijon komunikimin me klientët, kupton interesin e tyre, i prezanton dhe i sygjeron produktet për të cilat ai është i interesuar. Përgjegjëse për shitjet në dyqan; Të ndjekë proceset e punës si…

Read more

Menaxher/e Marketingu

Menaxher/e Marketingu

Partner.al kërkon një Menaxher/e Marketingu në Tiranë, për një klient i cili operon prej 20 vitesh në fushën e distribucionit në industrinë e FMCG. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për udhëheqjen e departamentit të marketingut, duke ndërtuar marrëdhënie të forta me partnerët dhe stafin e punës; Harton dhe monitoron planin vjetor të marketingut, i cili detajon aktivitetet e vitit që përkojnë…

Read more