vacancies

Drejtor Shitjesh

Drejtor Shitjesh

Partner.al kërkon një Drejtor Shitjesh në Tiranë, për një klient me eksperiencë 13 vjecare në prodhimin dhe distribucionin e pijeve energjike dhe freskuese. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Sigurohet që të zbatohen procedurat e miratuara nga administratori i kompanisë; Mirëmbajtja dhe menaxhimi i marrëdhënieve me klientët; Zbulon dhe vjen me propozime konkrete për të trajnim dhe zhvillim të Staff-it; Mirëmbajtja e marrëdhënieve me distributorët; Përpilimi…

Read more

Teknik Montimi

Teknik Montimi

Partner.al kërkon një Teknik Montimi, për një klient i cili operon në projektimin/ prodhimin e produkteve promocionale dhe reklamave. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Njeh lidhjet dhe prerjet e produkteve të metalit për prodhimin e mëtejshëm; Planifikon dhe analizon punën mbi lidhjet e saldimit; Kryen aktivitete të saldim në përputhje me planet e punës të miratuara; Ndjek udhëzimet e përcaktuara nga përgjegjësi;…

Read more

Inxhinier Prodhimi

Inxhinier Prodhimi

Partner.al kërkon një Inxhinier Prodhimi, për një klient i cili operon në projektimin/ prodhimin e produkteve promocionale dhe reklamave. Detyrat dhe përgjegjësitë:    Supervizon prodhimin në të gjitha proceset; Menaxhon rreth 20 punonjës prodhim;  Asiston dhe jep ide për produktet që në fazën e projektimit;  Garanton zbatimin e saktë të skicave apo skedave të prodhimit;  Ndan planet e punës për secalin…

Read more

Product Designer

Product Designer

Partner.al  is currently recruiting Product Designer for a company that operates in Indoor and Outdoor advertisin. Responsibilities and Duties:  Create design concepts and drawings to determine the best product; Present product ideas to relevant team members for brainstorming; Suggest improvements to design and performance to product engineers; Employ design concepts into functional prototypes; Perform research on product technologies and structures to…

Read more

Konsulentë Telefonik

Konsulentë Telefonik

Partner.al kërkon Konsulentë Telefonik  në Tiranë, në gjuhën Italiane, Angleze, Gjermane dhe Greke . Detyrat dhe përgjegjësitë:  Zhvillon dhe mirëmban marrëdhëniet me klientët; Menaxhon kërkesat e klientëve; U jep zgjidhje problematikave të klientëve; Të mirëmbajë pajisjet  operacionale dhe të raportojë rastet në të cilat ato nuk funsionojnë; Të jetë i aftë të përcaktojë kërkesat duke punuar me klientët; Të jetë…

Read more

Drejtor Marketingu

Drejtor Marketingu

Partner.al kërkon një Drejtor Marketingu në Tiranë, për një klient me 25 vite eksperiencë në prodhimin dhe distribucionin e produkteve ushqimore në tregun e Ballkanit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për udhëheqjen e departamentit të marketingut, duke ndërtuar marrëdhënie të forta me partnerët dhe stafin e punës; Harton dhe monitoron planin vjetor të marketingut, i cili detajon aktivitetet e vitit që…

Read more

Menaxher/e Marketingu

Menaxher/e Marketingu

Partner.al kërkon një Menaxher/e Marketingu në Tiranë, për një klient me 25 vite eksperiencë në prodhimin dhe distribucionin e produkteve ushqimore në tregun e Ballkanit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për udhëheqjen e departamentit të marketingut, duke ndërtuar marrëdhënie të forta me partnerët dhe stafin e punës; Harton dhe monitoron planin vjetor të marketingut, i cili detajon aktivitetet e vitit që…

Read more

Teknik Servisi për Pajisje  Elektroshtëpiake

Teknik Servisi për Pajisje Elektroshtëpiake

Partner.al kërkon një Teknik Servisi për Pajisje Elektroshtëpiake në Durrës për një klient, distributor ekskluziv i paisjeve elektroshtëpiake. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Të kryej konstatimin dhe riparimin e rasteve të pajisjeve të raportuara; Të mbajë regjistrin përkatës mbi shërbimet e kryera për çdo pajisje; Të përgatisë kërkesat për pjesët dhe pajisjet e nevojshme dhe t'i paraqesë ato tek drejtuesi i Depratamentit…

Read more

Franchise Manager

Franchise Manager

Partner.al kërkon një Franchise Manager në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit te pllakave, parketeve dhe hidrosanitareve. Detyrat dhe përgjegjësitë: Përgjegjës për gjetjen e klientëve të rinj dhe ndjekja e klientëve ekzistues; Përgjegjës për ndjekjen e procesit të shitjes, marrja e porosisë, lëvrimin e mallit dhe ndjekja e pagesave; Prezanton kompaninë dhe produktet e…

Read more

Drejtor Shitjesh

Drejtor Shitjesh

Partner.al kërkon një Drejtor Shitjesh në Tiranë, për një klient me eksperiencë 13 vjecare në prodhimin dhe distribucionin e pijeve energjike dhe freskuese. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Sigurohet që të zbatohen procedurat e miratuara nga administratori i kompanisë; Mirëmbajtja dhe menaxhimi i marrëdhënieve me klientët; Zbulon dhe vjen me propozime konkrete për të trajnim dhe zhvillim të Staff-it; Mirëmbajtja e marrëdhënieve me distributorët; Përpilimi…

Read more