vacancies

HR Specialist

HR Specialist

Partner.al në kuadër të zgjerimit të aktivitetit të tij është duke kërkuar  kandidatë të përshtatshëm për pozicionin HR Specialist. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Skanim i CV-ve të ardhura në adresë të Partner.al; Menaxhim i proçesit të grumbullimit dhe seleksionimit të CV-ve; Hartimi i Profilit të Kandidatit; Mbledhja e referencave për kandidatët potencialë; Rekomandimi i kandidatëve dhe hartimi i raporteve të vlerësimit…

Read more

Menaxher/e Dyqani Lushnje

Menaxher/e Dyqani Lushnje

Partner.al kërkon një Menaxher/e Dyqani në Lushnje për një kompani, lider në tregëtimin e pajisjeve Elektroshtëpiake. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për të dorëzuar planin vjetor të xhiros dhe fitimit; Menaxhimi dhe motivimi i skuadrës për të arritur objektivat dhe për të sigurur rendiment; Menaxhimi i niveleve të stoqeve sipas buxhetit dhe marrja e vendimeve kyce për kontrollin e stokut; Mbledhja,…

Read more

Menaxher/e Zyre

Menaxher/e Zyre

Partner.al kërkon një Menaxher/e Zyre në Tiranë, për një klient i cili operonë në sektorin e prodhimit dhe shitjes së konstruksioneve metalike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Mbikëqyr veprimtarinë e përditshme të kompanisë; Siguron që punonjësit të punojnë në mënyrë produktive dhe të koordinuar midis departamenteve; Përgatit raportet periodike për administratoret; Harton dhe dorëzon raportet tek administratorët për të gjitha çështjet me rëndësi; Ruajtja…

Read more

Shef/e Finance

Shef/e Finance

Partner.al kërkon një Shef/e Finance në Tiranë, për një klient i cili operonë në sektorin e prodhimit dhe shitjes së konstruksioneve metalike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Menaxhon, kontrollon dhe mbikqyr departamentin e Financës; Të njohë shumë mirë programet financiare Alpha dhe Financa 5; Koordinon përgatitjen e pasqyrave financiare & raporteve financiare; Zbaton rigorozisht procedurat e financës & kontabilitetit; Kontrollon miratimin dhe përpunimin e të…

Read more

Arkitekt/e

Arkitekt/e

Partner.al kërkon një Arkitekt/e në Tiranë, për një klient i cili operonë në sektorin e prodhimit dhe shitjes së konstruksioneve metalike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgatitja e planimetrive, renderave, detajeve në përputhje me kriteret e projektit dhe kërkesat e klientit; Ti ofroje klientëve një shërbim të kompletuar duke konceptuar arredimin e dyqaneve, marketeve dhe magazinave; Të zhvilloj materiale grafike në programet Photoshop, AutoCad,…

Read more

Konsulentë Telefonik Inbound

Konsulentë Telefonik Inbound

Partner.al kërkon Konsulentë Telefonik Inbound në Tiranë, në gjuhën Italiane dhe Angleze. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Zhvillon dhe mirëmban marrëdhëniet me klientët; Menaxhon kërkesat e klientëve; U jep zgjidhje problematikave të klientëve; Informon klientin mbi gjëndjen e kreditit dhe ofertave; Kanalizon problemet e ndryshme; Reklamon ofertat. Kualifikimet e kërkuara për pozicionin: Njohuri shumë të mira të gjuhës Italiane dhe Angleze; Eksperiencë…

Read more

Shitës/e

Shitës/e

Partner.al kërkon një Shitës/e në Tiranë, për një butik veshjesh, brand ndërkombëtar. Detyrat dhe përgjegjësitë: Të sigurojë një shërbim cilësor dhe profesional ndaj klienteve; Krijon komunikimin me klientët, kupton interesin e tyre, i prezanton dhe i sygjeron produktet për të cilat ai është i interesuar. Përgjëgjes për shitjet në butik; Të ndjekë proceset e punës si i janë përcaktuar; Të…

Read more