Tag: Adeziv

Punëtor për Studio Printimi

Punëtor për Studio Printimi

Partner.al kërkon një Punëtor për Studio Printimi në Tiranë, për një studio që operon në fushën e dizenjimit dhe printimit të produkteve  promocionale dhe reklamave. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Pergjegjës për ngjitjen e banerave adeziv reklamues; Përgjegjës në montime banerash dhe forex; Të jetë i aftë në heqje dhe prerje adezivi; Detyra të tjera që i ngarkohen nga eprorët për të printuar…

Read more